Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organization of passenger rail transport on the section Bednary - Łódź Kaliska

Krzysztof Mateusz Grzywacz

Abstract

Thesis concerns passenger rail transport on railway line number 15, on the section Bednary - Łódź Kaliska. The purpose of this thesis is to propose changes in organization of passenger rail transport on the analyzed section. The first chapter contains basic information describing analyzed railway line and operating control points and forwarding points on the analyzed section. The second chapter concerns identification of the needs of transport on the section Bednary – Łódź Kaliska. The chapter includes also the factors generating demand for passenger rail transport. The third chapter contains characteristics of railway infrastructure of the analyzed section and basic parameters of means of railway transport used in this section. The fourth chapter concerns the current state of organization of passenger rail transport on the section Bednary - Łódź Kaliska. Parameters such as transport capacity of the railway line, speed of trains and the actual load factor of trains have been counted. The fifth chapter presents project of organization of passenger rail transport on the section Bednary - Łódź Kaliska. The project contains proposal for changes to improve the organization of rail passenger transport. The proposed conversion included changes in timetable on the analyzed section. The final chapter contains the conclusions resulting from the analysis of the current state of the passenger rail transport on the section Bednary - Łódź Kaliska and proposal for changes in the organization of passenger transport on this section.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Mateusz Grzywacz (FT) Krzysztof Mateusz Grzywacz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Bednary - Łódź Kaliska
Supervisor
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT) Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, kolej, przewozy pasażerskie, rozkład jazdy, ruch kolejowy, stacja kolejowa
Keywords in English
transportation, railway, passenger transport, timetable, rail traffic, railway station
Abstract in Polish
Praca inżynierska dotyczy pasażerskich przewozów kolejowych na linii kolejowej nr 15, na odcinku Bednary – Łódź Kaliska. Celem pracy jest opracowanie projektu, zawierającego propozycje zmian w organizacji pasażerskich przewozach kolejowych na badanym odcinku. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje charakteryzujące badany fragment linii kolejowej oraz posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne, występujące na tym odcinku. Drugi rozdział dotyczy identyfikacji potrzeb przewozowych na odcinku Bednary- Łódź Kaliska. Przedstawiono w nim również czynniki, od których zależy wielkość popytu na kolejowe przewozy pasażerskie. W trzecim rozdziale przedstawiono charakterystykę wybranych elementów infrastruktury kolejowej, występujących na badanym odcinku oraz podstawowe parame-try środków transportu, wykorzystywanych w pasażerskich przewozach kolejowych na tym odcinku. W czwartym rozdziale został omówiony stan istniejący w zakresie organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Bednary - Łódź Kaliska. Zostały obliczone wartości najważniejszych mierników, takich jak: zdolność przepustowa linii kolejowej, wskaźnik wykorzystania zdolności przepustowej, prędkość ruchu pociągów oraz rzeczywisty współczynnik wykorzystania miejsc w pociągach. W rozdziale piątym przedstawiono projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Bednary - Łódź Kaliska. Zawiera on propozycje zmian służących poprawie jakości przewozów pasażerskich. Działania te dotyczą przede wszystkim zmian w rozkładzie jazdy pociągów na badanym odcinku. Ostatni rozdział zawiera wnioski, wynikające z analizy obecnego stanu pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Bednary – Łódź Kaliska oraz propozycje zmian w organizacji tych przewozów.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Grzywacz_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11808

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e013f898a7f484598b80f0ad6103e0b/
URN
urn:pw-repo:WUT4e013f898a7f484598b80f0ad6103e0b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page