Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The elaboration of benchmarking criteria of railway traffic control systems on the basis of selected representative systems

Beata Marta Ajdys

Abstract

The theme of my engineering work were comparative criteria of the systems of railway traffic control on the base of representative systems railway traffic control. The aim of the study was to develop of the criteria of comparative systems. What is more, another aim was to present of short descriptions of these systems also comparison them with itself. Finally the last aim were examples of systems: computer systems, mechanical systems and transmitter systems. Comparative criteria were supposed to facilitate comparing different systems. Criteria have been chosen to compare systems at every stage their action starting from design, assembly, exploitation and safety. The results of the study will be help in the formulation of the criteria of railway traffic control for a specific railway or for interested customer. The work proposed that kind of criteria: the level of security, flexibility, adaptability, depending on the connection (modularity, the liquidity account of the amendments), technology implementation, compatibility energymagnetic, ergonomics and actuators, service, outsourcing, environmental.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Marta Ajdys (FT) Beata Marta Ajdys,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie kryteriów porównawczych systemów srk na podstawie wybranych reprezentatywnych systemów
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
sterowanie ruchem kolejowym, systemy, porównanie, reprezentatywne, kryteria, firmy kolejowe
Keywords in English
railway traffic control, comparison, systems, representative, criteria, railway companies
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy inżynierskiej są kryteria porównawcze systemów sterowania ruchem kolejowym na podstawie reprezentatywnych systemów srk. Głównym celem jest opracowanie kryteriów porównawczych systemów. Przedstawienie krótkich charakterystyk tych systemów oraz zestawienia ich ze sobą i uwydatnienia ich cech reprezentatywnych. Szczególnym obiektem zainteresowania będą przykładowe systemy srk. Biorąc pod uwagę systemy komputerowe ,systemy mechaniczne, oraz w mniejszym stopniu systemy przekaźnikowe(nakładki komputerowe). W rezultacie praca będzie pomocą w sformułowaniu kryteriów systemu srk dla konkretnej kolei lub zainteresowanego klienta. W pracy zaproponowano następujące kryteria porównawcze reprezentatywnych systemów srk ze względu na : realizacje bezpieczeństwa, elastyczność przystosowania, połączenia zależności (modułowość, płynność uwzględniania zmian), techniki realizacji, kompatybilności elektromagnetycznej, ergonomii i urządzeń wykonawczych, serwisowe, "outsourcing", środowiskowe. Przedstawia zestawienie czołowych firm branży kolejowej, które na rynku rozwijają się poprzez wdrażanie nowych systemów sterowania, są to systemy najbardziej reprezentatywne czyli „mający cechy charakterystyczne dla jakiejś zbiorowości” w przypadku branży sterowniczej jest to zbiorowość producentów systemów.
File
  • File: 1
    praca inzynierska Beata Ajdys.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13370

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4df7305df19249d78568bed7800d1189/
URN
urn:pw-repo:WUT4df7305df19249d78568bed7800d1189

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page