Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of local taxes and fees on local development on the example of the commune of Pruszków in 2008-2018

Marcin Jacek Łukowski

Abstract

The subject of this paper is the influence of local taxes and fees on local development on the example of the commune of Pruszków in the years 2008-2018. The author decided to devote his work to the commune, because according to the definition it is the smallest local government unit, so it is closest to its citizens, meeting their basic needs. Its characteristics are presented in a comprehensive way so that the reader can get to know the issue and understand certain mechanisms occurring within the unit. In this paper, special attention has been paid to the sources of financing, and more specifically to the revenue from local taxes and fees. Their analysis is presented on the example of the suburban commune of Pruszków, which in recent years has been one of the most developing communes in Poland. On the basis of the financial statements for the next 10 years, the author analyzed Pruszków's budget, including the revenues from local taxes and fees, presenting the share of basic income of local government units. It also presents the consequences in the management of the commune's budget and investment objectives. The aim of this paper is to prove that local taxes and fees are the main source of the municipality's own income. The author analyses their influence on the development of this unit and tries to make a forecast of its development in the coming years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Jacek Łukowski (FASS) Marcin Jacek Łukowski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ podatków i opłat lokalnych na rozwój lokalny na przykładzie gminy Pruszków w latach 2008-2018
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
gmina, samorząd terytorialny, podatki, opłaty lokalne, samorząd lokalny, jednostka samorządu terytorialnego
Keywords in English
commune, taxes, local fees, local government, local government unit
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest wpływ podatków i opłat lokalnych na rozwój lokalny na przykładzie gminy Pruszków w latach 2008-2018. Autor postanowił poświęcić pracę gminie, ponieważ zgodnie z definicją jest to najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego, a zatem jest ona najbliżej swoich obywateli, spełniając ich podstawowe potrzeby. W sposób kompleksowy została przedstawiona jej charakterystyka, aby czytelnik mógł poznać zagadnienie oraz zrozumieć pewne mechanizmy zachodzące wewnątrz jednostki. W niniejszej pracy szczególna uwaga została poświęcona źródłom finansowania, a dokładniej wpływowi z podatków i opłat lokalnych. Przedstawiona została ich analiza na przykładzie podwarszawskiej gminy Pruszków, która w ostatnich latach jest jedną z najbardziej rozwijających się gmin w Polsce, dlatego stanowi odpowiedni materiał do zbadania tematu. Na podstawie sprawozdań finansowych z kolejnych 10 lat autor poddał analizie budżet Pruszkowa z uwzględnieniem wpływów z podatków i opłat lokalnych, prezentując jaką część dochodu podstawowej jednostki samorządu terytorialnego stanowią. Zaprezentowano również konsekwencje w zarządzaniu budżetem gminy oraz przedstawiono cele inwestycyjne. Celem niniejszej pracy jest udowodnienie, że podatki i opłaty lokalne są głównym źródłem dochodów własnych gminy. Autor poddaje analizie ich wpływ na rozwój tej jednostki oraz stara się przeprowadzić prognozę jej rozwoju w najbliższych latach.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_282978.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34597

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4dcf5871f04a414c9e5a466cc494b714/
URN
urn:pw-repo:WUT4dcf5871f04a414c9e5a466cc494b714

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page