Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt zabudowy lawety/przyczepy do przewozu aut zabytkowych

Konrad Maciej Sołtysiak

Abstract

The subject of thesis is the development of the concept of lightweight construction, sealed and inexpensive installation for existing brand Boro tow trucks model of Venus. The virtual model was constructed in CAD software (Catia v5 R19). In the first part of the work benchmarking was conducted for better acknowledge of market demand for this type of building. Work presents three different solution of design with an analysis of economic and materials for each of them. The second part of the work is about design process and digitalization of the tow trucks Venus. The digitalization was made on the basis of their own measurements. In this section was also chapter regarding preliminary draft of technology production with described manufacturing processes used in the construction elements. In this part of the thesis there is also a kinematic analysis which enables the correct selection of the axis of rotation and the minimum angle for opening of building. This part of the dissertation includes a calculation of the total weight of buildings tow trucks as well. The final stage of this thesis includes preliminary design, which includes such elements as workshop documentation, proposal building assembly sequence and description of use. The last chapter of thesis are conclusions and a summary of the work which contains information on fulfilled conditions for conceptual design.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Konrad Maciej Sołtysiak (WSiMR) Konrad Maciej Sołtysiak Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Projekt zabudowy lawety/przyczepy do przewozu aut zabytkowych
Promotor
Jan Gierej (WSiMR/IPiMR) Jan Gierej Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Andrzej Reński (WSiMR/IPiMR) Andrzej Reński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-01-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
69
Recenzenci
Przemysław Siemiński (WSiMR/IPBM) Przemysław Siemiński Instytut Podstaw Budowy Maszyn (WSiMR/IPBM)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Jan Gierej (WSiMR/IPiMR) Jan Gierej Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Zabudowa lawety 2. Auta zabytkowe 3. Poliwęglan lity
Słowa kluczowe w języku angielskim
1. Building tow truck 2. Vintage cars 3. Solid polycarbonate
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy opracowanie koncepcji konstrukcji lekkiej, szczelnej i niedrogiej zabudowy dla istniejącej lawety marki Boro modelu Wenus. Model wirtualny zabudowy został skonstruowany w oprogramowaniu typu CAD (Catia v5 R19). W pierwszej części pracy przeprowadzono benchmarking, aby lepiej zorientować się w rynkowym zapotrzebowaniu na tego typu zabudowy. W pracy przedstawiono trzy różne rozwiązania konstrukcji wraz z analizą materiałową i ekonomiczną dla każdej z nich. Druga część pracy związana jest z przedstawieniem procesu projektowania zabudowy wraz z digitalizacją samej lawety Wenus na podstawie pomiarów własnych. W tej części znalazł się także rozdział dotyczący wstępnego projektu technologii wykonania, wraz z opisem procesów wytwarzania elementów użytych w konstrukcji. W drugiej części pracy znajduje się również analiza kinematyczna pozwalająca na prawidłowy dobór osi obrotu i minimalnego kąta otwierania zabudowy. Zawarto tu również obliczenia masy całkowitej zabudowy lawety. Ostatnim etap tworzenia niniejszej pracy było przedstawienie projektu wstępnego, w którego skład wchodzą takie elementy jak dokumentacja warsztatowa, propozycja kolejności montażu zabudowy i opis użytkowania. Ostatnim punktem pracy są wnioski oraz podsumowanie pracy zawierającej informacje na temat spełnionych warunków projektu koncepcyjnego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Projekt zabudowy lawety przyczepy do przewozu aut zabytkowych - Praca Inżynierska -Konrad Sołtysiak.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9092

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4daa3e721afc477c830f87f33ece4888/
URN
urn:pw-repo:WUT4daa3e721afc477c830f87f33ece4888

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony