Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development project tow trucks/trailers to transport vintage cars

Konrad Maciej Sołtysiak

Abstract

The subject of thesis is the development of the concept of lightweight construction, sealed and inexpensive installation for existing brand Boro tow trucks model of Venus. The virtual model was constructed in CAD software (Catia v5 R19). In the first part of the work benchmarking was conducted for better acknowledge of market demand for this type of building. Work presents three different solution of design with an analysis of economic and materials for each of them. The second part of the work is about design process and digitalization of the tow trucks Venus. The digitalization was made on the basis of their own measurements. In this section was also chapter regarding preliminary draft of technology production with described manufacturing processes used in the construction elements. In this part of the thesis there is also a kinematic analysis which enables the correct selection of the axis of rotation and the minimum angle for opening of building. This part of the dissertation includes a calculation of the total weight of buildings tow trucks as well. The final stage of this thesis includes preliminary design, which includes such elements as workshop documentation, proposal building assembly sequence and description of use. The last chapter of thesis are conclusions and a summary of the work which contains information on fulfilled conditions for conceptual design.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Maciej Sołtysiak (FACME) Konrad Maciej Sołtysiak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt zabudowy lawety/przyczepy do przewozu aut zabytkowych
Supervisor
Jan Gierej (FACME/IV&CE) Jan Gierej,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Reński (FACME/IV&CE) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Pages
69
Reviewers
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jan Gierej (FACME/IV&CE) Jan Gierej,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Zabudowa lawety 2. Auta zabytkowe 3. Poliwęglan lity
Keywords in English
1. Building tow truck 2. Vintage cars 3. Solid polycarbonate
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy opracowanie koncepcji konstrukcji lekkiej, szczelnej i niedrogiej zabudowy dla istniejącej lawety marki Boro modelu Wenus. Model wirtualny zabudowy został skonstruowany w oprogramowaniu typu CAD (Catia v5 R19). W pierwszej części pracy przeprowadzono benchmarking, aby lepiej zorientować się w rynkowym zapotrzebowaniu na tego typu zabudowy. W pracy przedstawiono trzy różne rozwiązania konstrukcji wraz z analizą materiałową i ekonomiczną dla każdej z nich. Druga część pracy związana jest z przedstawieniem procesu projektowania zabudowy wraz z digitalizacją samej lawety Wenus na podstawie pomiarów własnych. W tej części znalazł się także rozdział dotyczący wstępnego projektu technologii wykonania, wraz z opisem procesów wytwarzania elementów użytych w konstrukcji. W drugiej części pracy znajduje się również analiza kinematyczna pozwalająca na prawidłowy dobór osi obrotu i minimalnego kąta otwierania zabudowy. Zawarto tu również obliczenia masy całkowitej zabudowy lawety. Ostatnim etap tworzenia niniejszej pracy było przedstawienie projektu wstępnego, w którego skład wchodzą takie elementy jak dokumentacja warsztatowa, propozycja kolejności montażu zabudowy i opis użytkowania. Ostatnim punktem pracy są wnioski oraz podsumowanie pracy zawierającej informacje na temat spełnionych warunków projektu koncepcyjnego.
File
  • File: 1
    Projekt zabudowy lawety przyczepy do przewozu aut zabytkowych - Praca Inżynierska -Konrad Sołtysiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9092

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4daa3e721afc477c830f87f33ece4888/
URN
urn:pw-repo:WUT4daa3e721afc477c830f87f33ece4888

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page