Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of steel roofing over football stadium stands

Mateusz Józef Włodarski

Abstract

The subject of the study is a structural design of steel roofing for stands of a football stadium. The topic of the thesis was released in the Division of Metal Structures at The Faculty of Civil Engineering of Warsaw Univeristy of Technology. The stands geometry was elaborated by the author of the study in accordance with the guidelines provided by PZPN [2], [3], UEFA [4], and Neufert Architect’s Data [1]. The structure of the roofing is composed of the 12 recurent cross systems, consisting of truss girder and two columns, one of which is rigidly connected with the stands, and the other rests on articulated joint. On truss girders are articulated vertical truss purlins. The following types of braces were applied: truss purlin flanges braces, truss girder down flange braces, cross and longitudinal roof braces and vertical wall braces. The material used for sheeting is trapezoidal metal sheet, covered with mineral wool and PVC foil. For computing purposes, the structure was divided into plane elements. The main supporting structure and truss purlin were modeled in Robot Structural Analysis 2016 program. Static calculations were performed in this program, while the strength calculations were made on the basis of results obtained from aforementioned program; all rods and selected, reliable structure nodes were dimensioned. Calculations were made using Eurocodes and data available from the relevant literature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Józef Włodarski (FCE) Mateusz Józef Włodarski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowego przekrycia trybun stadionu piłkarskiego
Supervisor
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4318
Reviewers
Jarosław Wójt (FCE/ICE) Jarosław Wójt,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
przekrycie trybun, wiata, konstrukcja stalowa, dźwigar kratowy, płatew kratowa
Keywords in English
stands roofing, shade, steel structure, truss girder, truss purlin
Abstract in Polish
Przedmiotem poniższego opracowania jest projekt stalowego przekrycia trybun stadionu piłkarskiego. Temat pracy został wydany w Zespole Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Geometria trybuny została opracowana przez autora pracy w oparciu o wytyczne PZPN [2], [3], UEFA [4] i Poradnika architektoniczno – budowlanego E. Neuferta [1]. Na konstrukcję przekrycia składa się 12 powtarzalnych układów poprzecznych, złożonych z dźwigara kratowego i 2 słupów, z których jeden jest sztywno połączony z trybuną żelbetową, a drugi opiera się na niej przegubowo. Na dźwigarach kratowych przegubowo oparte są pionowe płatwie kratowe. Zastosowane stężenia to stężenia pasów płatwi, pasa dolnego dźwigara, stężenia połaciowe poprzeczne i podłużne oraz pionowe stężenia ścienne. Materiał poszycia stanowi blacha trapezowa, na której ułożone są warstwy wełny oraz folii PCV. W celach obliczeniowych konstrukcja została podzielona na elementy płaskie. Główny układ nośny oraz płatew kratowa zostały zamodelowane w programie Robot Structural Analysis 2016. Obliczenia statyczne wykonano w w.w. programie, natomiast obliczenia wytrzymałościowe zostały sporządzone na podstawie otrzymanych wyników z w.w. programu; zwymiarowane zostały wszystkie pręty oraz wybrane, miarodajne węzły konstrukcji. Obliczenia wykonano wykorzystując Eurokody i dostępną fachową literaturę.
File
  • File: 1
    praca inż-Włodarski Mateusz-251998.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d4a875e75aa419c95eceb31fa202159/
URN
urn:pw-repo:WUT4d4a875e75aa419c95eceb31fa202159

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page