Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Usage of entropy in Control Performance Assessment

Piotr Czajkowski

Abstract

The purpose of this thesis is to discuss an issue of Control Performance Assessment and to compare its several methods with each other. Three methods of calculating control performance indices basing on control errors are presented: Mean Squared Error, Integral Absolute Error and Entropy. The last of them, as an alternative to traditional approach, is the subject of most attention in this paper. Its effectiveness in assessing control systems working in different environments is evaluated and the results are compared to those obtained while using other methods. A MATLAB&Simulink model of a non-linear Multiple Intput Multiple Output (MIMO) process with PI control is used to perform a number of simulations generating data necessary for a complex analysis of the problem. Basing on those simulations, conclusions are drawn and described in a detailed way. Development opportunities in this area of control engineering are suggested as well. This paper is divided into six chapters that present theoretical basics necessary for understanding the discussed subjects, description of performed activities, results analysis and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Czajkowski (FEIT/AK) Piotr Czajkowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie entropii w ocenie jakości regulacji
Supervisor
Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
automatyka, regulator PID, ocena jakości regulacji automatycznej, entropia, optymalizacja, procesy przemysłowe, obiekty nieliniowe, obiekty typu MIMO, MATLAB&Simulink
Keywords in English
control engineering, PID regulator, Control Performance Assessment, entropy, optimalization, industrial processes, non-linear objects, MIMO objects, MATLAB&Simulink
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie zagadnienia analizy jakości regulacji i porównanie różnych jej metod. Zaproponowane są trzy metody wyznaczania wskaźników jakości na podstawie uchybu regulacji: błąd średniokwadratowy, średnia wartość bezwzględna oraz entropia. Najwięcej uwagi poświęcone jest trzeciej z nich, jako alternatywnej dla tradycyjnych. Zbadana jest jej skuteczność w ocenie jakości regulacji procesów działających w różnych warunkach, a wyniki zestawione są z tymi otrzymywanymi przy użyciu pozostałych dwóch. Do badań wykorzystano sterowany regulatorem PI model nieliniowego procesu termodynamicznego o wielu wejściach i wielu wyjściach (MIMO) stworzony w środowisku MATLAB&Simulink. Za jego pomocą przeprowadzany jest szereg symulacji dostarczających dane niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej analizy zagadnienia. Na podstawie przeprowadzonych symulacji procesu wyciągnięte i szczegółowo przedstawione są wnioski dotyczące omawianych zagadnień, opisane są również możliwości dalszego rozwoju w tej dziedzinie automatyki. Praca podzielona została na sześć rozdziałów, w których przedstawione są podstawy teoretyczne niezbędne do zrozumienia omawianych zagadnień, opis dokonanych w ramach pracy czynności oraz analiza wyników i podsumowanie.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35749

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d3af080da124ed395c6562b25ad4c51/
URN
urn:pw-repo:WUT4d3af080da124ed395c6562b25ad4c51

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page