Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Integrated Management System for Fault Simulations Processes

Tomasz Piechota

Abstract

The purpose of this thesis was to create a management system for the fault simulation processes on desktop computers. The main idea was to make installation and configuration process as easy as possible and to utilize multiple computers and CPU cores available in local network area. The created system gives the possibility to effectuate every step of the fault simulation process, as lirom introductory stages, or module extraction, golden run and injection moment selection, to a phase of experiment, which consists of many tests, each of which means do one fault injection at the specific location and time. Experiments’ results are presented within system GUI.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Piechota (FEIT/ICS) Tomasz Piechota,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zintegrowany system zarządzający procesami symulacji błędów
Supervisor
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001111
Keywords in Polish
symulacja blędów, przetwarzanie rozproszone, .NET Framework 3.5, WPF, WCF, LINQ, WF
Keywords in English
fault simulation, distributed processing, WPF, WCF, WF, LINQ, .NET Framework
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie systemu zarządzającego procesem symulacji błędów na komputerach osobistych. Podstawowym założeniem było maksymalne uproszczenie procesu instalacji i konfiguracji systemu oraz możliwość pracy zarówno na jednym, jak i na wielu komputerach równocześnie, co pozwoliłoby potencjalnym użytkownikom, posiadającym więcej, niż jeden komputer w lokalnej sieci domowej, na wykorzystanie całej mocy obliczeniowej oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych rdzeni procesorów. Stworzony system pozwała na przeprowadzenie całego procesu symulacji błędu, począwszy od etapów wstępnych, czyli ekstrakcji modułów, przebiegu wzorcowego i selekcji momentów wstrzykiwania, aż po etap eksperymentu, składający się z wielu testów, polegających na wstrzyknięciu określonego błędu w żądanym miejscu i czasie. Wyniki eksperymentu prezentowane są z poziomu graficznego interfejsu użytkownika.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d357ead0f464aad98aff8f3019c0463/
URN
urn:pw-repo:WUT4d357ead0f464aad98aff8f3019c0463

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page