Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt koncepcyjny ultralekkiego samolotu z napędem elektrycznym

Łukasz Ryszard Zieliński

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Ryszard Zieliński (FPAE) Łukasz Ryszard Zieliński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
69
Internal identifier
MEL; PD-3667
Reviewers
Krzysztof Sibilski (FPAE/IAAM) Krzysztof Sibilski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Samolot elektryczny, napęd elektryczny, silnik elektryczny, ogniwa paliwowe, ogniwa fotowoltaiczne, baterie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich jest część teoretyczna. Zawiera ona wstęp, w którym przedstawiony został problem dotyczący tematu pracy, wpływ czynników społecznych motywujący do podejmowania działań zmierzających do budowy samolotów z napędem elektrycznym oraz krótki opis tego, co będzie znajdowało się w następnych rozdziałach. Następnie dalsza część teoretyczna skupia się na prześledzeniu historii konstrukcji płatowców, w których użyto silników elektrycznych. Przedstawione zostały w niej, i krótko scharakteryzowane, sylwetki wybranych samolotów, które miały wpływ na dalszy rozwój tej kategorii. Aby bardziej zrozumieć istotę problemu w drugim rozdziale dokładnie opisano wady i zalety silników elektrycznych, przyrównując je do konwencjonalnych napędów lotniczych. Zostały również omówione możliwe źródła energii elektrycznej zasilające statki powietrzne wraz z ich napędami. W opisanych źródłach, takich jak baterie, ogniwa słoneczne i ogniwa paliwowe przedstawione zostały ich możliwości i ograniczenia wynikające z budowy oraz dostępnej wiedzy. Kolejne rozdziały stanowią właściwą część pracy tzn. projektową. Zgodnie z tematem, zaprezentowane zostały wymagania stawiane konstrukcji. Późniejsze etapy prowadzone są według ogólnie przyjętego schematu projektowania statków powietrznych. W pierwszym, analizowane i porównywane są, dotychczasowe konstrukcje tej kategorii, pod względem budowy i osiągów. Następnie tworzone zostają kolejno - wykres studium wykonalności, projekt wstępny i analiza masowa, dobór profilu, charakterystyki aerodynamiczne samolotu oraz dobór śmigła. Ostatnią częścią jest stworzenie wykresu ofertowego na bazie wcześniej wyliczonych osiągów samolotu. Całość kończy podsumowanie przeprowadzonych obliczeń oraz wnioski wyciągnięte na bazie całej pracy.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Łukasz Zieliński MEiL LiK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10319

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4d34186f133a49749fc6a320995854c7/
URN
urn:pw-repo:WUT4d34186f133a49749fc6a320995854c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page