Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Timetable arranging tool program

Kamil Paweł Gnyszka

Abstract

The subject of the engineer’s is the system responsible for helping user to arrange timetable on The Electronics Department. There is project, implementation and testing fazes of this system described in this engineer’s. It was created using Java language with Swing and RMI library. Additionally the manual of the user program is shown in last chapters.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Paweł Gnyszka (FEIT/ICS) Kamil Paweł Gnyszka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Program do układania pianu zajęć
Supervisor
Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Keywords in Polish
Java, Swing, RMI, relacyjna baza danych, plan zajęć
Keywords in English
Java, Swing, RMI, relational database system, timetable
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest system wspomagajâcy układanie planu zajęć na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W niniejszej pracy zawady został opis procesu projektowania, implementacji oraz fazy testowania wyżej wymienionego systemu. Zostal on stworzony za pomocą języka Java przy użyciu bibliotek Swing i RMI. Dodatkowo czytelnik zapozna się z instrukcją obsługi programu, który został stworzony na potrzeby pracy inżynierskiej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4cfd7e4017a64ddfb5682a65db9364dd/
URN
urn:pw-repo:WUT4cfd7e4017a64ddfb5682a65db9364dd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page