Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of antimicrobial properties of nanooxides with silver and the graphene

Adrianna Beata Derecka

Abstract

This research concerned the analysis of antimicrobial properties of some newly synthesized nanomaterials, based on metal oxides (Al2O3, TiO2, SiO2, ZnO) doped with silver, with and without the graphene as an additive. The experiments were performed on bacterial strains obtained from the collection of the Department of Biology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering Warsaw University of Technology as well as several microbial strains isolated from environmental samples (water, soil and air). The evaluation of antibacterial properties was accomplished based on the growth tests in solid and liquid culture media. The strongest antimicrobial properties were observed in case of silver-doped silica. It inhibited the growth of 95% of bacteria isolated from the environment. An application of graphene as a component of the nanomaterial did not increase its antibacterial properties in general. The increased inhibition of bacterial growth was observed only for some tested strains. The experiments carried out in liquid culture media with different concentrations of nanocomposite revealed that in the presence of silver-doped silica the growth of Escherichia coli bacteria was strongly inhibited in the nanopowder concentration of about 250 mg/l, while in case of Staphylococcus aureus bacteria - for 125 mg/l of the nanopowder. It confirmed the different sensitivity of individual bacterial strains to tested nanopreparation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrianna Beata Derecka (FEE) Adrianna Beata Derecka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza antybakteryjnych właściwości nanotlenków z dodatkiem srebra i grafenu
Supervisor
Ewa Karwowska (FEE/DB) Ewa Karwowska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Biology (FEE/DB)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Karwowska (FEE/DB) Ewa Karwowska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Ewa Miaśkiewicz-Pęska (FEE/DB) Ewa Miaśkiewicz-Pęska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
nanomateriały, właściwości antybakteryjne, nanosrebro, grafen
Keywords in English
nanomaterials, antibacterial properties, nanosilver, graphene
Abstract in Polish
Niniejsza praca miała na celu analizę antybakteryjnych właściwości nowo syntetyzowanych nanomateriałów na bazie tlenków (Al2O3, TiO2, SiO2, ZnO) modyfikowanych srebrem, z dodatkiem oraz bez dodatku grafenu. Doświadczenia przeprowadzono z wykorzystaniem szczepów bakterii pochodzących ze zbiorów Zakładu Biologii Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz szczepów drobnoustrojów wyizolowanych z powietrza, gleby oraz wody. Ocenę właściwości antybakteryjnych przeprowadzono z wykorzystaniem testów wzrostowych na podłożu stałym oraz płynnym. Najsilniejsze właściwości antybakteryjne spośród wszystkich użytych w badaniach nanokompozytów zaobserwowano w przypadku nanotlenku krzemu modyfikowanego srebrem. Wyniki badań wykazały zahamowanie wzrostu aż u 93% badanych szczepów bakterii pochodzących ze środowiska. Dodatek grafenu zasadniczo nie powodował poprawy właściwości antybakteryjnych nanopreparatów. Silniejsze zahamowanie wzrostu w obecności nanocząstek z grafenem zanotowano jedynie w przypadku pojedynczych szczepów bakterii. Doświadczenia przeprowadzone w hodowlach płynnych zawierających różne stężenia nanotlenku krzemu modyfikowanego srebrem wykazały, że w przypadku bakterii Eschrichia coli wyraźny spadek gęstości optycznej hodowli następował przy stężeniu nanokompozytu wynoszącym 250 mg/l, natomiast dla szczepu Staphylococcus aureus przy stężeniu 125 mg/l, co potwierdza zróżnicowaną wrażliwość różnych bakterii na badany nanomateriał.
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11615

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4cf931908ed94eebbd5129b036a8fe94/
URN
urn:pw-repo:WUT4cf931908ed94eebbd5129b036a8fe94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page