Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The revitalization project of the apartment building located in the former Norblin Factory at 51/53 Żelazna Street in Warsaw

Magdalena Bieńkowska

Abstract

This engineer’s thesis considers the revitalization project of a former apartment building located in the Norblin Factory area in Warsaw. It consists of a general description of the building, its construction and architectural layout, a technical condition assessment (especially its structural elements), a planned revitalization process assessment, a presentation of its conception. It also includes design and dimensioning part about a roof truss, slabs, stairs and checking wall section’s deadweight. Afterwards, the thermomodernization concept is suggested, featuring energy performance certificate calculations. All the drawings are placed in the attachment. The drawings were prepared in Autocad, the construction calculations were done in Robot Structural Analysis and Konstruktor, and the energy performance certificate - in Arcadia Termocad. The building is located on the corner of Żelazna and Łucka Street in Warsaw. Initially it functioned as an apartment building, but from the 1980s it became The Museum of Printing. It is planned to adapt the building for a library and a reading room with widespread access to the Internet, and for a drawing room and a library for children. The basement is planned to turn into archives, and the attic – to the meeting and opening space. It perfectly fits in the revitalization aims that are included in Wola Distict Revitalization Microprogramme. A change of building’s function and its unsatisfactory technical condition (especially connected with structural elements) demands modifications in its construction and architectural layout that will be made according to Eurocode methodology. The suitable energy performance and the hygrothermal parametres will be achieved by the thermomodernization of the building, respecting its historic fabric. Regarding the assessment of a revitalization capacity, it is possible to notice how the proposed solutions can affect diversified aspects of the building, which proves the thesis of an interdisciplinary characteristic of historical buildings’ revitalization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Bieńkowska (FCE) Magdalena Bieńkowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt rewitalizacji budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie dawnych zakładów Norblin w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53
Supervisor
Artur Miszczuk (FCE/ICE) Artur Miszczuk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Andrzej Marecki (FCE/ICE) Andrzej Marecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
184+załączniki
Internal identifier
DIL-5222
Reviewers
Ryszard Robert Gajewski (FCE/ICE) Ryszard Robert Gajewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Marecki (FCE/ICE) Andrzej Marecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
rewitalizacja budynku zabytkowego, ocena zdolności rewitalizacyjnej, adaptacja, konstrukcja,termomodernizacja, świadectwo charakterystyki energetycznej, wzmocnienia stropów,zabytek
Keywords in English
revitalization of a historic building, assessment of the revitalization capacity, adaptability,construction, thermomodernization, energy performance certificate, slab strengthening,landmarked building
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy projektu rewitalizacji dawnego budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie fabryki Norblina w Warszawie. Składa się ona z ogólnego opisu budynku, opisu technicznego jego konstrukcji i architektury, oceny stanu technicznego (w szczególności elementów konstrukcyjnych), oceny możliwości przeprowadzenia planowanej rewitalizacji, zaprezentowaniu jej koncepcji, a także części obliczeniowej dotyczącej wymienianej więźby dachowej, stropów, schodów do piwnicy oraz sprawdzenia nośności filarka. Całość kończy koncepcja termomodernizacji budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej i rysunki konstrukcyjne. Rysunki wykonano w programie Autocad, obliczenia konstrukcji w programach Robot Structural Analysis i Konstruktor, a świadectwo charakterystyki energetycznej w programie Arcadia Termocad. Omawiany w pracy budynek znajduje się na rogu ul. Żelaznej i Łuckiej w Warszawie. Pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną, od lat 80. stanowił siedzibę Muzeum Drukarstwa. Planuje się adaptację budynku na cele biblioteki i czytelni z powszechnym dostępem do Internetu oraz salą zabaw i biblioteką dla dzieci. W podziemiach mają znajdować się archiwa, a poddasze przeznaczone zostanie na sale spotkań i wernisaży. Pokrywa się to z celami rewitalizacji wykazanymi w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wola. Zmiana funkcji obiektu, a także jego niedostateczny stan techniczny (dotyczący zwłaszcza elementów konstrukcyjnych) wymaga modyfikacji jego konstrukcji i architektury, wykonanych zgodnie z metodologią Eurokodów. Odpowiednia efektywność energetyczna i parametry cieplno-wilgotnościowe będą za to osiągnięte poprzez termomodernizację budynku, wykonaną z poszanowaniem tkanki zabytkowej. Powołując się na analizę zdolności rewitalizacyjnej obiektu wykonaną w Excelu, można sprawdzić jak zaproponowane rozwiązania wpłyną na różnorodne aspekty dotyczące budynku, co potwierdzi tezę o interdyscyplinarności procesu rewitalizacji zabytków.
File
  • File: 1
    praca_inz-Bienkowska_Magdalena-276493.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29897

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4cd6ef1f5dbd4b3891752d38111482e5/
URN
urn:pw-repo:WUT4cd6ef1f5dbd4b3891752d38111482e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page