Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The controlling and calibration of photogrammetric measurement system

Katarzyna Wiecha

Abstract

The purpose of this thesis is to develop control and calibration of photogrammetric measurement system, which consists of action cameras Xiaomi YI 4K Action Camera and Raspberry PI 3 Model B. Two concepts of system architecture have been proposed. First of them focuses on the use of many network adapters to simultaneously connect all cameras to the device, the other assumes that the cameras will be sequentially connecting with the device, performing the measurement and then closing the connection. It was also planned to use the official set of programming tools used to create a mobile application for Android or iOS. Due to the inability to install Android on Raspberry PI, it was decided to use Raspbian OS and the Action Camera Toolbox application. Control was developed in accordance with the first of the proposed concepts. Self-calibration was performed in the Agisoft PhotoScan program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Wiecha (FGC) Katarzyna Wiecha,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie sterowania i kalibracji fotogrametrycznego systemu pomiarowego
Supervisor
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Kowalczyk (FGC/DPRSISIS) Michał Kowalczyk,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametryczny system pomiarowy, Raspberry Pi, kamery sportowe
Keywords in English
close range photogrammetry, photogrammetric measurement system, Raspberry PI, action cameras
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie sterowania oraz kalibracji dla fotogrametrycznego systemu pomiarowego składającego się z urządzenia Raspberry PI 3 Model B oraz sportowych kamer Xiaomi YI 4K Action. Zaproponowano dwie koncepcje architektury systemu. Pierwsza z nich skupia się na zastosowaniu wielu adapterów sieciowych w celu jednoczesnego połączenia kamer z mikrokomputerem, natomiast druga zakłada, że kamery będę się sekwencyjnie łączyć z urządzeniem, wykonywać pomiar, a następnie zamykać utworzone wcześniej połączenie. Planowano także wykorzystać oficjalny zestaw narzędzi programistycznych służący do tworzenia aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS. Przez brak możliwości zainstalowania systemu Android na Raspberry PI zdecydowano się na wykorzystanie Raspbiana i aplikacji Action Camera Toolbox. Opracowano sterowanie zgodnie z pierwszą z zaproponowanych koncepcji. Samokalibrację wykonano w programie Agisoft PhotoScan.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27431

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4cc7be1f11b3406e8a3b4c28959fa19c/
URN
urn:pw-repo:WUT4cc7be1f11b3406e8a3b4c28959fa19c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page