Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reconstruction of intersection of Poznańska, Gniewkowska and Szubińska in Torun

Jan Jakub Drychta

Abstract

Thesis consists in presenting two variants of the reconstruction of the existing intersection of the national road 15 with poviat roads in the city of Torun. Prior to their elaboration, an analysis of the existing condition was made and documents required to determine factors such as security or traffic flow were collected. Then the concepts of possible remodeling were presented and compared. As a result of multicriteria analysis, it was decided to rebuild it into the turbine roundabout. For the chosen variant a project was developed together with the organization of traffic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Jakub Drychta (FCE) Jan Jakub Drychta,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańskiej, Gniewkowskiej i Szubińskiej w Toruniu
Supervisor
Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Pages
32+załączniki
Internal identifier
DIL-5530
Reviewers
Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Katarzyna Wisna Kleszczewska (FCE/IRB) Katarzyna Wisna Kleszczewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Skrzyżowanie, rondo, rondo turbinowe
Keywords in English
Intersection, roundabout, turbo roundabout
Abstract in Polish
Praca polega na przedstawieniu dwóch wariantów przebudowy istniejącego skrzyżowania się drogi krajowej nr 15 z drogami powiatowymi w mieście Toruń. Przed przystąpieniem do ich opracowania, dokonano inwentaryzacji stanu istniejącego oraz zgromadzono dokumenty wymagane do określenie czynników takich jak bezpieczeństwo, czy natężenie ruchu. Następnie przedstawiono koncepcje możliwej przebudowy oraz je porównano. W wyniku wielokryterialnej analizy, zdecydowano się na przebudowę w rondo turbinowe. Dla wybranego wariantu opracowano projekt wraz z organizacją ruchu.
File
  • File: 1
    Praca-inż-Drychta-Jan-266539.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31104

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c9ba52495c841a7948858077cc59a68/
URN
urn:pw-repo:WUT4c9ba52495c841a7948858077cc59a68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page