Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE PHENOMENON OF VIOLENCE WOMEN AGAINST MEN. ANALYSIS OF INTERNET FORUMS

Beata Walos

Abstract

The theme of this work is to present the phenomenon of violence against women and men to prove that despite the passage of years, the stereotypes still affect the implementation of protection of the rights of people affected by domestic violence male. I concentrated its attention on the impact of stereotype actions of officers and officials to women affected by violence on the part of women. Based on the scientific literature and analysis of anonymous entries on Internet forums, it is possible to prove that men who are victims of domestic violence, fighting with a huge shame not find help from the state. Exchanging a negative feedback on the bodies of public administration, which should help in such situations, gaps and lack of professionalism officials do not know where they should seek help, feel confused, helpless and alone in your problem.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Beata Walos (FASS) Beata Walos,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zjawisko przemocy kobiet wobec mężczyzn, analiza forów internetowych
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Mężczyzna, przemoc, ofiara przemocy, przemoc domowa.
Keywords in English
Man, violence, victim of violence, domestic violence.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy, jest przedstawienie zjawiska przemocy kobiet wobec mężczyzn oraz udowodnienie, że pomimo upływu lat, stereotypy nadal mają wpływ na realizację ochrony praw osób dotkniętych przemocą domową płci męskiej. Skoncentrowałam swoją uwagę na wpływie stereotypu na działania funkcjonariuszy i urzędników wobec mężczyzn dotkniętych przemocą ze strony kobiet. W oparciu o literaturę naukową oraz analizę anonimowych wpisów internautów na forach internetowych, możliwe jest udowodnienie, że mężczyźni, którzy są ofiarami przemocy domowej, walcząc z ogromnym wstydem, nie znajdują pomocy ze strony państwa. Wymieniając między sobą negatywne opinie, na temat organów administracji publicznej, które powinny pomagać w takich sytuacjach, luk w prawie oraz braku profesjonalizmu urzędników, nie wiedzą gdzie powinni szukać pomocy, czują się zagubieni, bezsilni i osamotnieni w swoim problemie.
File
  • File: 1
    zjawisko_przemocy_kobiet_wobec_mężczyzn_PDF.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13120

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c7d798837b84e0688ea51df0cda849d/
URN
urn:pw-repo:WUT4c7d798837b84e0688ea51df0cda849d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page