Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski na podstawie opracowań planistycznych oraz materiałów geodezyjno-kartograficznych

Rafał Płatek

Abstract

The aim of this graduate work was to analyse the conditions and directions of spatial development of the Stoczek Łukowski city. It is based on both planning studies and geodetic and cartographic materials. In the introduction of study was mentioned the overall history of planning in Poland over the past years. The next pages of work includes general characteristics of the city, for example: history, demography, society. Then study passes on to the next item: scrutiny for the whole village and selected fragment, which consisted bonitation genetic assessment of the terrain and the quality and usefulness of agricultural land throughout the village. Another part of the work was devoted to the analysis of planning studies that are done for the community of the Stoczek Łukowski city. They are in particular based on the Act of 23 March 2003 on spatial planning and development. The analysis has been subjected to the theories of urban planning of the city, which has been prepared for the development of local spatial development plan of the city. Based on the analysis in this chapter were largely drawn conclusions concerning the conditions and zoning for Stoczek Łukowski. The work ends with a summary and conclusions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Rafał Płatek (WGiK) Rafał Płatek Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Analiza uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski na podstawie opracowań planistycznych oraz materiałów geodezyjno-kartograficznych
Promotor
Antoni Szafranek (WGiK/ZGPNŚP) Antoni Szafranek Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Antoni Szafranek (WGiK/ZGPNŚP) Antoni Szafranek Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Adrianna Kupidura (WGiK/ZGPNŚP) Adrianna Kupidura Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
Miasto Stoczek Łukowski, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, materiały geodezyjno-kartograficzne.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Stoczek Łukowski city, local zoning plan, geodetic and cartographic materials
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy była analiza uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski na podstawie opracowań planistycznych i materiałów geodezyjno-kartograficznych. We wstępie pracy została przybliżona ogólna historia planowania przestrzennego w Polsce na przestrzeni minionych lat. Kolejny etap pracy zawiera ogólną charakterystykę miasta pod kątem historycznym, demograficznym jak również społecznym. W następnej części została przeprowadzona analiza ogólna dla całej miejscowości jak również szczegółowa dla wybranego fragmentu, na co składała się bonitacja genetyczna, ocena rzeźby terenu oraz jakości i przydatności rolniczej gleby całej miejscowości. Kolejna część pracy została poświęcona analizie opracowań planistycznych, które są wykonane dla terenu gminy miasta Stoczek Łukowski. Są one w szczególności oparte na ustawie z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizie zostało poddane także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które zostało przygotowane dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Na podstawie analiz z tego rozdziału w dużej mierze zostały wyciągnięte wnioski końcowe dotyczące uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego dla Stoczka Łukowskiego. Pracę kończy podsumowanie oraz wnioski końcowe.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Płatek Rafał.Praca dyplomowa inz _2016_05_29 finalnaz tab do ususa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 12556

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c7569e8139749f3b5fc67a2fd78d2db/
URN
urn:pw-repo:WUT4c7569e8139749f3b5fc67a2fd78d2db

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony