Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The implementation of image registration algorithm

Mateusz Rac

Abstract

The main objective of this study was the selection algorithm of planar images of various modalities and its implementation. This task was accomplished through the use of mirrors, geometric affine transformations. The software is written in Java as an application with a graphical user interface (GUI). The implemented algorithm allows both overlapping and combining images - making the final image of several images of the same object with a common part. The program matches outside the function modality also allows you to perform basic transformations intensity values such as gamma correction and histogram equalization and determination of statistical graphics (mean, median, histogram).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Rac (FEIT) Mateusz Rac,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja algorytmu dopasowania obrazów planarnych
Supervisor
Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
cyfrowe przetwarzanie obrazów, przekształcenie afiniczne, fuzja obrazów, obrazowanie medyczne
Keywords in English
digital image processing, affine transformation, image registration, medical imaging
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy był wybór algorytmu dopasowania obrazów planarnych o różnych modalnościach oraz jego implementacja. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez zastosowanie wstecznych, afinicznych przekształceń geometrycznych. Oprogramowanie zostało napisane w języku Java w postaci aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika (GUI). Zaimplementowany algorytm umożliwia zarówno nakładanie jak i łączenie obrazów - składanie wynikowego obrazu z kilku obrazów tego samego obiektu posiadających część wspólną. Program poza funkcją dopasowania modalności, umożliwia również wykonywanie podstawowych operacji przekształceń wartości intensywności takich jak korekcja gamma czy wyrównanie histogramu a także wyznaczanie informacji statystycznych grafik (średnia, mediana, histogram obrazu).
File
  • File: 1
    Mateusz Rac - Implementacja algorytmu dopasowania obrazów planarnych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9886

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c67e84d35fd484299493bfa3fd46791/
URN
urn:pw-repo:WUT4c67e84d35fd484299493bfa3fd46791

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page