Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a teletechnical installation for the operation of the high pressure gas pipeline

Łukasz Maciej Zenka

Abstract

This work presents a design of a modern fiber optic line used to operate a high-pressure gas pipeline. The exemplary realization illustrates the characteristic technical solutions occurring for linear investments in the power industry. The work has been additionally supplemented with a summary of the most important legal and technical regulations governing the conditions for conducting telecommunications works. The analysis of materials used today, design solutions for installations and methods of carrying out the works in question have been taken into account. The paper contains practical examples of problems and mistakes most common on the construction site.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Maciej Zenka (FEIT) Łukasz Maciej Zenka,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt instalacji teletechnicznej do obsługi gazociągu wysokiego ciśnienia
Supervisor
Sławomir Kula (FEIT) Sławomir Kula,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Kula (FEIT) Sławomir Kula,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
telekomunikacja, światłowód, teletechnika, roboty budowlane, włókna światłowodowe, energetyka, gazociąg
Keywords in English
telecommunications, fiber optics, teletechnics, construction works, optical fibers, energy, gas pipelines
Abstract in Polish
W ramach pracy został przedstawiony projekt współczesnej linii światłowodowej służącej do obsługi gazociągu wysokiego ciśnienia. Przykładowa realizacja ilustruje charakterystyczne rozwiązania techniczne występujące dla inwestycji liniowych branży energetycznej. Praca została dodatkowo uzupełniona o podsumowanie najważniejszych regulacji prawnych oraz technicznych normujących warunki prowadzenia robót telekomunikacyjnych. Uwzględniono analizę używanych współcześnie materiałów, rozwiązań projektowych instalacji oraz sposobów prowadzenia przedmiotowych robót. Praca zawiera przykłady praktyczne dotyczące problemów i błędów najczęściej występujących na placu budowy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Łukasz_Zenka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35896

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c40488dd8ec40cb8ffd92e4e89ec777/
URN
urn:pw-repo:WUT4c40488dd8ec40cb8ffd92e4e89ec777

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page