Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

USB Composite Device

Miłosz Dźwigała

Abstract

The goal of this thesis is to design, implement and run a USB composite device on STM32 platform, on the basis of the code generated by the STM32CubeMX app. At the beginning, there is an outline of USB standard. There are described all of its parts that have been used in the implementation of a composite device or are necessary to understand the suggested solution. The following parts of USB standard have been described: physical layer of USB, USB logic structure, transactions, popular USB classes and descriptors. Main focus has been put on the MTP class, which has been implemented from scratch in the thesis. In the next part, there is an overview of existing solutions, as well as possible approaches concerning implementations of composite devices. There is also a complete description of tools that has been used during the process of creating the USB device. At the end, there are some examples that has been configured and tested during the work. Besides that, there is also a brief description of the required configuration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Miłosz Dźwigała (FEIT/ICS) Miłosz Dźwigała,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Urządzenie złożone USB
Supervisor
Grzegorz Mazur (FEIT/ICS) Grzegorz Mazur,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
36/19 (2629)
Reviewers
Grzegorz Mazur (FEIT/ICS) Grzegorz Mazur,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
USB, urządzenie, stos USB, język C, STM32, deskryptory USB, ARM, MTP, STM32CubeMX, klasy USB
Keywords in English
USB, device, USB stack, C language, STM32, USB descriptors, ARM, MTP, STM32CubeMX, USB class
Abstract in Polish
Celem tej pracy inżynierskiej jest projekt, implementacja oraz uruchomienie urządzenia złożonego USB na platformie STM32, na bazie kodu wygenerowanego przez STM32CubeMX. Na początku znajduje się teoretyczny zarys standardu USB opisujący wszystkie jego elementy, które zostały wykorzystane w trakcie implementacji rozwiązania lub są niezbędne do jego zrozumienia. Opisane zostały zagadnienia takie jak warstwa fizyczna USB, jego struktura logiczna, transakcje, poszczególne klasy oraz deskryptory. Spośród klas USB największy nacisk został położony na klasę MTP, która w trakcie realizacji pracy została zaimplementowana od podstaw. W dalszej części pracy opisane są różne podejścia do implementacji urządzeń USB oraz przegląd możliwych implementacji urządzenia złożonego, wraz z przedstawieniem już istniejących rozwiązań. W pracy zawarty jest także opis zestawu narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie tworzenia pracy w celu jej realizacji, weryfikacji poprawności oraz ułatwienia ewentualnych poprawek. Na końcu przedstawiona jest metoda konfiguracji zaimplementowanego rozwiązania oraz pokazane są konkretne przykłady, które zostały uruchomione i przetestowane w ramach pracy.
File
  • File: 1
    inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32033

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c33cb0845cc4de68a353e889797f76e/
URN
urn:pw-repo:WUT4c33cb0845cc4de68a353e889797f76e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page