Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A system for contactless measurement of temporary current

Michał Wieczorek

Abstract

This thesis's objective was to design a device allowing for contactless measurement of the current waveform without disconnecting the tested system. Designed system is capable of measuring high currents that are typical for the automotive industry. The device allows you to transfer the results to an external device using the Bluetooth standard or write them to the memory card. User interface is composed of LCD screen and keyboard. As part of the work, the concept of the device, its electrical schematic as well as the design of the printed circuit board were developed. The device was assembled and then the software responsible for handling communication with user, measuring control and data collection was implemented. This thesis also describe known methods of current measurement with particular emphasis on contactless devices. Basic knowledge about magnetic materials was presented, as well as information about Hall effect and hallotron. The method of creating schematic design and the algorithm of the microcontroller software were presented. System calibration method and results of measurements carried out with the device are described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Wieczorek (FEIT/PE) Michał Wieczorek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Układ do bezstykowego pomiaru prądu chwilowego
Supervisor
Aleksander Burd (FEIT/PE) Aleksander Burd,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aleksander Burd (FEIT/PE) Aleksander Burd,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
pomiar prądu, materiały magnetyczne, efekt Halla, hallotron
Keywords in English
current measurement, magnetic materials, Hall effect, hallotron
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie urządzenia pozwalającego na bezstykowy pomiar przebiegu prądu bez rozłączania badanego układu. Zaprojektowany układ daje możliwość pomiaru prądu o dużych natężeniach typowych dla motoryzacji. Urządzenie umożliwia przesłanie wyników do zewnętrznego urządzenia za pomocą standardu Bluetooth lub zapis na karcie pamięci. Komunikacja urządzenia z użytkownikiem odbywa się za pomocą wyświetlacza wraz z dołączoną klawiaturą. W ramach pracy została opracowana koncepcja działania urządzenia, jego schemat, a także projekt obwodu drukowanego. Urządzenie zostało wykonane, a następnie zostało zaimplementowane oprogramowanie odpowiedzialne za obsługę komunikacji z użytkownikiem, sterowanie przebiegiem pomiaru, zbieranie danych oraz ich zapis. W pracy opisano istniejące sposoby pomiaru prądu ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń bezstykowych. Przedstawiono podstawową wiedzę na temat materiałów magnetycznych, a także zostały zaprezentowane informacje dotyczące efektu Halla oraz hallotronu. Zaprezentowana została koncepcja działania zaprojektowanego urządzenia, sposób projektowania schematów oraz algorytm działania oprogramowania mikrokontrolera. Opisano sposób kalibracji układu oraz wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomocą urządzenia.
File
  • File: 1
    269076-Michał_Wieczorek-Układ_do_bezstykowego_pomiaru_prądu_chwilowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32132

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4c29d7c351c048b2bc4b4c7177552e54/
URN
urn:pw-repo:WUT4c29d7c351c048b2bc4b4c7177552e54

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page