Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza efektywności róznych systemów wprowadzania Parapodium PW w ruch oscylacyjny

Michał Geryszewski

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Geryszewski (FPAE/IAAM) Michał Geryszewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Bogdan Szymczak Bogdan Szymczak,, Undefined Affiliation
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2007
Issue date (year)
2007
Pages
70
Internal identifier
MEL; PD-000322
Reviewers
Krzysztof Kędzior (FPAE/IAAM) Krzysztof Kędzior,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Bogdan Szymczak Bogdan Szymczak,, Undefined Affiliation
Keywords in Polish
ROBOTYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, PARAPODIUM, ANALIZA DYNAMICZNA
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaproponowanie i zbadanie kilku różnych wersji Parapodium PW pod kątem łatwiejszego wprowadzenia układu w ruch oscylacyjny przy wykorzystaniu pakietu ADAMS Jako konstrukcję odniesienia potraktowano obecną formę Parapodium PW i wszystkie kolejne wersje porównywane są właśnie z tą konstrukcją. Zaproponowane modyfikacje dotyczą zmiany rozstawu płóz, umieszczenia ruchomej masy z tyłu kamizelki oraz umieszczeniu dodatkowej płozy nieco wysuniętej w dół względem dwóch głównych. Wszystkie analizowane modele są porównywane pod kątem stabilności – maksymalnego dopuszczalnego wychylenia, dla którego cały układ się nie przewróci., okresu oscylacji oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia założonego podniesienia płozy. Po wykonaniu stosownych analiz okazało się, że wariant Parapodium z dodatkową płozą nie nadaje się do użytku ze względu na niemożność łatwej zmiany pozycji z jednej płozy na drugą. Najlepszą i najprostszą konstrukcją okazała się dotychczasowa wersja Parapodium PW. Równie dobrą konstrukcją jest zaproponowane Parapodium z ruchomą masą, jednakże jest ono bardziej skomplikowane do wykonania, co znacznie podnosi koszty produkcji.
File
  • File: 1
    Praca Dyplomowa-Michal Geryszewski.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4be18ef4ea70451eb4c91fc2c94acd27/
URN
urn:pw-repo:WUT4be18ef4ea70451eb4c91fc2c94acd27

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page