Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Audyt eksploatacyjny systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w wybranej miejscowości

Paweł Malinowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Malinowski Paweł Malinowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-01-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
audyt eksploatacyjny, system wodociągowo-kanalizacyjny
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest przegląd i ocena eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej, W części praktycznej przedstawiony jest audyt eksploatacyjny systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w wybranej miejscowości.
File
  • File: 1
    Paweł Dawid Malinowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4bb671a1419c4ed58c0c6cbca0d9a006/
URN
urn:pw-repo:WUT4bb671a1419c4ed58c0c6cbca0d9a006

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page