Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The problem of the destruction of Jewish heritage on the example of matzevos from the Jewish cemetery in Bródno

Monika Zalewska

Abstract

Bachelor Thesis is devoted to the activities of social organizations and local government in establishing legal protection of a Jewish cemetery of Bródno and stolen matzevos. The aim of the study was to show the problem of the destruction of Jewish heritage to a specific example tombstones of the cemetery of Bródno. Two research methods: literature review and analysis of documents. The initial chapters shows the history of the cemetery with particular emphasis on them matzevos and the problem of ownership of the cemetery. They are described in their attempts with entering the cemetery to the Provincial Register of Monuments. The fourth chapter examines the most important legal acts concerning the cemetery, such as the Law on the protection of cemetery and Bierut Decree.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Zalewska (FASS) Monika Zalewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Problem niszczenia dziedzictwa kultury żydowskiej na przykładzie macew z Kirkutu Brudnowskiego
Supervisor
Anna Drabarek (FASS/DPEA) Anna Drabarek,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Drabarek (FASS/DPEA) Anna Drabarek,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Lech Stachurski (FASS/DPEA) Lech Stachurski,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
macewy, cmentarze, kultura żydowska, rejestr zabytków,
Keywords in English
matzevos, cenenteries, Jewish culture, Register of Monuments
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest działaniom organizacji społecznych i jednostek samorządowych w ustanowieniu prawnej ochrony miejsca pamięci, jakim jest kirkut bródnowski oraz zgrabionych z jego terenu macew. Celem pracy było ukazanie problemu niszczenia dziedzictwa kultury żydowskiej na konkretnym przykładzie macew z kirkutu bródnowskiego. Zastosowano dwie metody badawcze: przegląd piśmiennictwa oraz analizę dokumentów. Początkowe rozdziały pracy przybliżają historię kirkutu ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się na nich macew oraz problem własności terenu cmentarza. Opisane są w ich perypetie związane z wpisaniem nekropolii do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. W rozdziale czwartym analizowane są najważniejsze akty prawne dotyczące kirkutu, takie jak Ustawa o ochronie zabytków czy Dekret Bieruta.
File
  • File: 1
    Problem niszczenia dziedzictwa kultury żydowskiej na przykładzie macew z kirkutu bródnowskiego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12708

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4b452eaa47d44fc1ad51f67fb820c1e9/
URN
urn:pw-repo:WUT4b452eaa47d44fc1ad51f67fb820c1e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page