Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt hangaru o konstrukcji stalowej dla samolotów sportowych

Monika Magdalena Siwiec

Abstract

The subject of thesis is the structure of a steel hangar with dimensions of 22,00 x 30,00 x 10,90 m for for sport planes. The building is located on the grounds of Warsaw. The main cross-structure is composed of girder truss and posts truss with N-type rods. The bottom chord is designed as arch and the upper chord as gabled. The post consists of two convergent chords with articulated joint in the base. The chords of the truss are made of European beams HEB and HEAA. The rods were designed of hot-finished square tubes, which are connected with chords with zero moment thanks to gusset plates. The girder and the posts are connected with zero moment. The stability of the structure in longitudinal direction is ensured by the bracing system of square tubes. The purpose of the study is to show the example of structure solutions of steel halls. The thesis contains loads summarizing, combination list, calculation all of main elements and joints, drawings. The project was based on European Norms PN-EN.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Monika Magdalena Siwiec (WIL) Monika Magdalena Siwiec Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt hangaru o konstrukcji stalowej dla samolotów sportowych
Promotor
Mirosław Siennicki (WIL/IIB) Mirosław Siennicki Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-11-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
DIL-4658
Recenzenci
Mirosław Siennicki (WIL/IIB) Mirosław Siennicki Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Maciej Cwyl (WIL/IIB) Maciej Cwyl Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
hangar, hala, rama kratownicowa, wiązar kratownicowy, słupy kratownicowe, stężenia, stal
Słowa kluczowe w języku angielskim
hangar, hall, truss, welded plate girder column, bracing, steel
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy jest projekt konstrukcji hangaru stalowego, o wymiarach 22,00 x 30,00 x 10,90 m w osiach, służący do przechowywania samolotów sportowych. Zlokalizowany jest na terenie Warszawy. Poprzeczne układy nośne złożone są z dźwigara kratowego i słupów kratowych o wykratowaniu typu N. Pas dolny zaprojektowany jako łukowy, a pas górny jako dwuspadowy. Słup kratowy składa się z pasów zbieżnych przegubowo połączonych przy podstawie. Do pasów kratownicy zastosowano przekroje dwuteowe z kształtowników walcowanych HEB i HEAA. Pręty skratowania zaprojektowano jako rury kwadratowe wykończone na gorąco, które są połączone przegubowo z pasami przy użyciu blach węzłowych. Pasy dźwigara i słupów są połączone przegubowo. Stateczność konstrukcji w kierunku podłużnym jest zapewniona przez stężenia z rur kwadratowych. Zamierzeniem pracy jest pokazanie przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych hali. Projekt zawiera zestawienie obciążeń, kombinacji, wymiarowanie wszystkich elementów układu nośnego, obliczenia połączeń oraz rysunki. Projekt został wykonany przy użyciu norm PN-EN.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca Inżynierska_Siwiec Monika_251961.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10924

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4b2dc2c686b7492bbd012a2fa527def4/
URN
urn:pw-repo:WUT4b2dc2c686b7492bbd012a2fa527def4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony