Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a Steel Hangar for Sport Aircraft

Monika Magdalena Siwiec

Abstract

The subject of thesis is the structure of a steel hangar with dimensions of 22,00 x 30,00 x 10,90 m for for sport planes. The building is located on the grounds of Warsaw. The main cross-structure is composed of girder truss and posts truss with N-type rods. The bottom chord is designed as arch and the upper chord as gabled. The post consists of two convergent chords with articulated joint in the base. The chords of the truss are made of European beams HEB and HEAA. The rods were designed of hot-finished square tubes, which are connected with chords with zero moment thanks to gusset plates. The girder and the posts are connected with zero moment. The stability of the structure in longitudinal direction is ensured by the bracing system of square tubes. The purpose of the study is to show the example of structure solutions of steel halls. The thesis contains loads summarizing, combination list, calculation all of main elements and joints, drawings. The project was based on European Norms PN-EN.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Magdalena Siwiec (FCE) Monika Magdalena Siwiec,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hangaru o konstrukcji stalowej dla samolotów sportowych
Supervisor
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4658
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maciej Cwyl (FCE/ICE) Maciej Cwyl,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hangar, hala, rama kratownicowa, wiązar kratownicowy, słupy kratownicowe, stężenia, stal
Keywords in English
hangar, hall, truss, welded plate girder column, bracing, steel
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt konstrukcji hangaru stalowego, o wymiarach 22,00 x 30,00 x 10,90 m w osiach, służący do przechowywania samolotów sportowych. Zlokalizowany jest na terenie Warszawy. Poprzeczne układy nośne złożone są z dźwigara kratowego i słupów kratowych o wykratowaniu typu N. Pas dolny zaprojektowany jako łukowy, a pas górny jako dwuspadowy. Słup kratowy składa się z pasów zbieżnych przegubowo połączonych przy podstawie. Do pasów kratownicy zastosowano przekroje dwuteowe z kształtowników walcowanych HEB i HEAA. Pręty skratowania zaprojektowano jako rury kwadratowe wykończone na gorąco, które są połączone przegubowo z pasami przy użyciu blach węzłowych. Pasy dźwigara i słupów są połączone przegubowo. Stateczność konstrukcji w kierunku podłużnym jest zapewniona przez stężenia z rur kwadratowych. Zamierzeniem pracy jest pokazanie przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych hali. Projekt zawiera zestawienie obciążeń, kombinacji, wymiarowanie wszystkich elementów układu nośnego, obliczenia połączeń oraz rysunki. Projekt został wykonany przy użyciu norm PN-EN.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska_Siwiec Monika_251961.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10924

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4b2dc2c686b7492bbd012a2fa527def4/
URN
urn:pw-repo:WUT4b2dc2c686b7492bbd012a2fa527def4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page