Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of the varnishing process on colour reproduction achieved on coated papers and cardboards

Anna Katarzyna Piotrowska

Abstract

The engineer's diploma thesis entitled ‘The influence of the varnishing process on colour reproduction achieved on coated papers and cardboards’ covers the influence of water-based varnish layer thickness on the colour gamut volume. The research was made on printed coated papers and brown side of the low grammage multilayer boards. This work has been divided into three main parts. The theoretical one describes the basic characteristics of water-based varnishes, paper substrates, and colour measurements. The experimental one presents a detailed description of the research method, devices and materials used. The research task was to cover printed papers and cardboards with a varnish layer of various thicknesses. The varnish was applied with a manual k-lox device. Spectrophotometric measurements of L*, a*, b* values were made with the X-Rite eXact Standard spectrophotometer to determine changes in the colour gamut volume after each varnish application. L*a*b* values were used to create ICC profiles with various black points in the Profile Maker 5.0 software. ICC profiles were used to generate visualizations of colour gamuts, volumes of colour gamuts, visualizations of cross-sections of colour gamuts and their surface areas in Gamutvision 1.3.7 software. The results are presented in 144 drawings, 12 graphs and 12 tables. The final part presents all gathered data and conclusions. The conducted research showed differences in colour gamut changes depending on the kind of substrate used and varnish layer thickness. The results may find application in industrial practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Katarzyna Piotrowska (FPE) Anna Katarzyna Piotrowska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wpływ lakierowania na reprodukcję barw uzyskaną na podłożach powlekanych i tekturowych
Supervisor
Marta Gajadhur (FPE/IMP) Marta Gajadhur,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Gajadhur (FPE/IMP) Marta Gajadhur,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Yuriy Pyr'yev (FPE) Yuriy Pyr'yev,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
grubość warstwy lakieru, grubość warstwy farby, objętość bryły barw, reprodukcja barw, papiery powlekane, tektury wielowarstwowe, drukowanie offsetowe.
Keywords in English
varnish layer thickness, ink film thickness, colour gamut volume, colour reproduction, coated papers, multi-layer boards, offset printing.
Abstract in Polish
W pracy inżynierskiej pt.: „Wpływ lakierowania na reprodukcję barw uzyskaną na podłożach powlekanych i tekturowych” przeanalizowano wpływ grubości warstwy lakieru dyspersyjnego na reprodukowaną bryłę barw. Zbadano wydruki wykonane na papierze powlekanym oraz na brązowym spodzie tektury wielowarstwowej niskogramaturowej. Pracę podzielono na trzy główne części. W części teoretycznej pracy przedstawiono charakterystykę lakierów dyspersyjnych, podłoży papierowych, oraz wybrane zagadnienia pomiaru barwy. W części doświadczalnej opisano szczegółowo metodykę badań oraz użyte urządzenia i materiały. Praca badawcza polegała na pokryciu wydruków warstwą lakieru dyspersyjnego o różnej grubości. Lakier nanoszono ręcznym urządzeniem k-lox. Po każdym nałożeniu lakieru dokonywano pomiarów spektrofotometrycznych spektrofotometrem X-Rite eXact Standard w celu określenia zmian w zakresie reprodukowanych barw. Pomiary spektrofotometryczne wartości parametrów L*, a*, b* wykorzystano do stworzenia profili barwnych ICC z różnymi odwzorowaniami punktu czerni w programie Profile Maker 5.0. Przy pomocy profili ICC i oprogramowania Gamutvision 1.3.7 wygenerowano wizualizacje brył barw, ich objętości, oraz wizualizacje i pola powierzchni rzutów brył barw na płaszczyznę a*b*. Wyniki zamieszczono na 144 rysunkach, 12 wykresach i w 12 tabelach. Ostatnią część pracy poświęcono dyskusji uzyskanych wyników i analizie wniosków. Na podstawie wykonanych badań zaobserwowano różnice w tendencjach zmian objętości bryły barw w zależności od rodzaju podłoża oraz grubości warstwy lakieru. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w praktyce przemysłowej.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inz_Anna_Piotrowska_173071.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30904

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4b25fa64853a4151a54687e92a6a4bbf/
URN
urn:pw-repo:WUT4b25fa64853a4151a54687e92a6a4bbf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page