Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Koncepcja projektowa termomodernizacji budynku wielorodzinnego

Marek Kujawowicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Kujawowicz Marek Kujawowicz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Arkadiusz Kamiński (FCEMP/ICEn) Arkadiusz Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
termomodernizacja budynku
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter koncepcyjno-projektowy. Przedmiotem pracy jest koncepcja projektowa termomodernizacji budynku. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części koncepcyjnej. Dokumentacja projektowa przedstawia koncepcję projektową termomodernizacji budynku wielorodzinnego.
File
  • File: 1
    Marek Kujawowicz nr 150_09.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4af8ed798b54451d9ee8aa1125cb462a/
URN
urn:pw-repo:WUT4af8ed798b54451d9ee8aa1125cb462a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page