Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Professional aspirations and motivation to work for students of the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology

Agata Dybiec

Abstract

The aim of the diploma thesis was to analyze the professional aspirations and motivation to work of students of the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology. For this purpose, a quantitative survey was conducted in the form of an anonymous online questionnaire. The survey involved 101 students and graduates of the WAiNS Warsaw University of Technology. The first chapter of my work presents definitions of key concepts for the issues of this work - aspirations and motivation. The theories of motivation were also presented, as well as the connection between aspiration and motivation. The second chapter concerns the Warsaw University of Technology and the Faculty of Administration and Social Sciences. It presents the history of both the University and the Faculty, as well as the legal basis for the functioning of the institution of higher education. The third chapter contains a description of the sample, research questions and the results of own research. The analysis of the collected results allowed me to achieve my goal. The surveyed students and graduates of the Faculty of Administration and Social Sciences aspire to people with happy families and material prosperity. As the greatest motivators to work, they consider the material ones, and among them highlight the level of basic salary as the most motivating factor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Dybiec (FASS) Agata Dybiec,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Aspiracje zawodowe i motywacja do pracy studentów Wydziału Administracji I Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
aspiracje, aspiracje zawodowe, motywacje, motywacje do pracy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Keywords in English
aspirations, professional aspirations, motivations, motivation to work, Faculty of Administration and Social Sciences
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej była analiza aspiracji zawodowych i motywacji do pracy studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. W tym celu zostało przeprowadzone badanie ilościowe w postaci anonimowej ankiety internetowej. W badaniu wzięło udział 101 studentów oraz absolwentów WAiNS Politechniki Warszawskiej. W pierwszym rozdziale mojej pracy zostały przedstawione definicje pojęć kluczowych dla problematyki niniejszej pracy – aspiracji i motywacji. Przedstawione zostały również teorie motywacji, a także powiązanie aspiracji z motywacją. Drugi rozdział dotyczy Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Przedstawia historię zarówno Uczelni jak i Wydziału, a także ukazuje prawne podstawy funkcjonowania instytucji jaką jest uczelnia wyższa. W trzecim rozdziale zawarty został opis próby, pytania badawcze oraz wyniki badań własnych. Analiza zebranych wyników pozwoliła mi osiągnąć cel pracy. Ankietowani studenci i absolwenci WAiNS, aspirują na ludzi posiadających szczęśliwą rodzinę i dobrobyt materialny. Jako największe motywatory do pracy uznają te materialne, a wśród niż wyróżniają wysokość płacy zasadniczej jako ten najsilniej motywujący czynnik.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_-_Agata_Dybiec66VI.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34315

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4af8b0d2a1c948ab800e37934c7db416/
URN
urn:pw-repo:WUT4af8b0d2a1c948ab800e37934c7db416

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page