Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of viscoelastic open-cell polyurethane foam composites with coffee waste filler

Agata Julianna Ambroziak

Abstract

The aim of this work was to characterize the properties of viscoelastic open-cell polyurethane foam composites with the addition of a natural filler in the form of coffee waste. The use of coffee industry by-products for the production of viscoelastic foams is the innovative method of waste management. The scope of the study included observations of microstructure using a Scanning Electron Microscope and the analysis of chemical structure with the use of Fourier Transformation Infrared Spectroscopy. Thermal properties of foams have been characterized by thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry. Properties such as permanent deformation after compression and apparent density were also determined. Considerations presented in the work indicate that the properties and structure of the composites are strongly related to the amount of additives. The analysis has also shown that the modification of coffee waste has a beneficial effect on their properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Julianna Ambroziak (FMSE) Agata Julianna Ambroziak,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Charakterystyka kompozytów otwarto komórkowych lepkosprężystych pianek poliuretanowych z odpadami kawy
Supervisor
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002381
Reviewers
Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
poliuretany, wiskoelastyczne pianki poliuretanowe, odpady kawy, napełniacze naturalne, polimery
Keywords in English
polyurethanes, viscoelastic polyurethane foams, coffee waste, natural fillers, polymers
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie właściwości kompozytów wiskoelastycznych pianek poliuretanowych z dodatkiem napełniacza pochodzenia naturalnego w postaci odpadów poużytkowych kawy. Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu kawowego do produkcji pianek lepkosprężystych stanowi nowatorską metodę zagospodarowania tych odpadów. Zakres badań obejmował obserwacje mikrostruktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz analizę budowy chemicznej z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera. Właściwości termiczne pianek zostały scharakteryzowane za pomocą metod analizy termograwimetrycznej oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej. W ramach pracy oznaczono również takie właściwości jak: odkształcenie trwałe po ściskaniu oraz gęstość pozorną. Rozważania przedstawione w pracy wskazują, że właściwości oraz struktura badanych kompozytów jest ściśle związana z ilością wprowadzonych dodatków. Przeprowadzona analiza dowiodła, że modyfikacja pianek odpadami kawy wywiera korzystny wpływ na ich właściwości.
File
  • File: 1
    1110770.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30763

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4aef563d57d242918b034e4f75f85fff/
URN
urn:pw-repo:WUT4aef563d57d242918b034e4f75f85fff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page