Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Steel structure design of the market hall and its visualisation in the virtual reality environment

Jacek Wnuk

Abstract

The aim of this thesis is to prepare an executive steel structure design of the market hall with the 3D model of the structure and its visualisation in the virtual reality environment. The designed building is located in Warsaw in the suburban district and according to PN-EN 1991, the location is assigned to the first zone of wind action and the second zone of snow action. The structure is designed as a basilica layout and consists of the main bay with a width of 27.6 m and two external bays with the width of 13.8m. The main load-bearing structure of the hall is a steel portal frame constructed from truss girders and columns. The dimensions of the building in the plan are equal to 51.6m x 70m. The scope of the thesis includes determination of loads and actions, detailed calculations of structural members and joints, as well as technical drawings of the steelwork and images of stereo panorama views with 360 degrees of viewing angle. Based on the 3D structural model the computational part of the project was supported by results from Autodesk Robot Structural Analysis Professional. The technical drawings of assemblies elements were prepared in Auto-desk Advance Steel. The 3D model was carried out in Autodesk Revit. Modeling a building in a 3D environment greatly facilitates the designing process and cooperation between engineers. The VR model highly improves the presentation of the work and can be used for training of workers or engineering staff. Implementation of new technologies (like virtual reality) can improve the efficiency of work during the construction stage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Wnuk (FCE) Jacek Wnuk,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowej konstrukcji hali targowej oraz jej wizualizacja w środowisku wirtualnej rzeczywistości
Supervisor
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
218+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5349
Reviewers
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja stalowa, hala targowa, dźwigar kratowy, wirtualna rzeczywistość
Keywords in English
steel structure, market hall, truss girder, virtual reality
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest wykonanie projektu wykonawczego hali targowej o konstrukcji stalowej oraz jej wizualizacja w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Projektowany budynek jest zlokalizowany w Warszawie w dzielnicy Wawer co odpowiada według PN-EN 1991 pierwszej strefie oddziaływania wiatru oraz drugiej strefie odziaływania śniegu. Budynek został zaprojektowany w układzie bazylikowym, składającym się z nawy głównej o szerokości 27.6m oraz dwóch naw bocznych o szerokości 13.8m. Konstrukcja nośna hali składa się ze stalowych ram portalowych złożonych z dźwigarów kratowych oraz słupów. Wymiary budynku w rzucie poziomym wynoszą 51.6m x 70m. Zakres opracowania pracy obejmuje zebranie i wyznaczenie obciążeń oddziałujących na konstrukcję, wymiarowanie przekrojów prętów i połączeń, wykonanie rysunków warsztatowych elementów wysyłkowych oraz wykonanie obrazu panoramicznego konstrukcji o zakresie widoczności 360 stopni. Bazując na modelu 3D, obliczenia wykonane w projekcie zostały wsparte wynikami z programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Rysunki warsztatowe zostały wykonane przy wykorzystaniu Autodesk Advance Steel. Model 3D konstrukcji budynku wykonano w programie Autodesk Revit. Modelowanie budynku wykorzystując modelowanie przestrzenne, znacznie usprawnia proces projektowania oraz ułatwia współpracę pomiędzy branżami. Wirtualny model znacznie poprawia przejrzystość oraz prezentację pracy oraz po rozbudowaniu może służyć szkoleniu kadry pracowniczej. Implementacja nowych technologii na etapie projektowym (takich jak wirtualna rzeczywistość) może znacznie poprawić późniejszą efektywność pracy na etapie produkcji.
File
  • File: 1
    258038_Jacek_Wnuk_diploma_thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30263

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4ace67e2ef534fccb1e965340aff1a60/
URN
urn:pw-repo:WUT4ace67e2ef534fccb1e965340aff1a60

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page