Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Calculation of settings for distance functions of modern protection relays

Karol Maciej Buczak

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Maciej Buczak (FoEE) Karol Maciej Buczak,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Title in Polish
Obliczanie nastawień dla funkcji podimpedancyjnych współczesnych urządzeń zabezpieczeniowych
Supervisor
Emil Bartosiewicz (FoEE/IEPE) Emil Bartosiewicz,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Study subject / specialization
, Elektrotechnika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Emil Bartosiewicz (FoEE/IEPE) Emil Bartosiewicz,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE) Adam Smolarczyk (FoEE/IEPE) Adam Smolarczyk,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
File
  • File: 1
    praca_pI_WE_PW_2019_Buczak_Karol.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 41596

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a87cf63a33b400ba318c16d832f04e0/
URN
urn:pw-repo:WUT4a87cf63a33b400ba318c16d832f04e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page