Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Planning and spatial development on the example of the Lesznowola commune

Anna Maria Michalak

Abstract

The following work deals with planning and spatial development in Poland. The basis for deliberations is the Act on Spatial Planning and Development of March 27, 2003 (i.e. Journal of Laws of 2018, item 1945, as of 2019, item 60, 235, 730, 1009). The work defines the concept contained in the topic of work. It presents all the planning acts that occur in the spatial policy of the state and they are given for a thorough analysis. All levels of planning and spatial planning were thoroughly discussed. It is a national, provincial, metropolitan and communal level. At the municipal level, special attention has been focused. As an example of planning and development in the commune, the commune of Lesznowola was given. Also on the basis of this commune and the planned S7 expressway investment there has been undertaken an analysis of the problem of changing the scope of using the property and its value.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Maria Michalak (FASS) Anna Maria Michalak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przykładzie gminy Lesznowola
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, akt planistyczny, polityka przestrzenna, gmina Lesznowola
Keywords in English
spatial planning and development, planning act, spatial policy, Lesznowola commune
Abstract in Polish
Poniższa praca porusza temat planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Podstawą rozważań jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009.). W pracy zostało zdefiniowane pojęcie zawarte w temacie. Praca przedstawia wszystkie akty planistyczne, jakie występują w polityce przestrzennej państwa, które są poddane dokładnej analizie. Omówione zostały dokładnie wszystkie szczeble planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jest to poziom krajowy, wojewódzki, metropolitarny oraz gminny. Na poziomie gminnym została skupiona szczególna uwaga. Jako przykład planowania i zagospodarowania w gminie została podana gmina Lesznowola. Również na podstawie tej gminy i planowanej w niej inwestycji drogi ekspresowej S7 została podjęta analiza problemu zmiany zakresu korzystania z nieruchomości oraz jej wartości.
File
  • File: 1
    Michalak_A._Planowanie_i_zagospodarowanie_przestrzenne_na_przykładzie_gminy_Lesznowola_-_PDF_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34730

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a6f78f8b2a741888f304869e13c6165/
URN
urn:pw-repo:WUT4a6f78f8b2a741888f304869e13c6165

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page