Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The website and sensors data collection infrastructure prototype based on sub-POBICOS nodes' server

Aleksandra Mytych

Abstract

The scope of the thesis is project and implementation of the website and sensors data collection infrastructure prototype based on sub-POBIOCS nodes’ server. Wireless sensor network was created for the purposes of intelligent building and is controlled by POBICOS middleware. The aim of the thesis was online presentation of measuring results collected from previously mentioned network. At first the domain model related to this thesis is described including legacy POBICOS architecture. The following chapters present the project of this system and elements of which it consists of with explanation why they were used. After that the implementation of the project is presented and described. At the end of this work tests were proceeded to validate created solution. Tests results showed that the implementation was a success.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Mytych (FEIT) Aleksandra Mytych,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Prototyp serwisu internetowego i infrastruktury zbierania danych z sensorów oparty o serwer uproszczonych węzłów systemu POBICOS
Supervisor
Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
74
Reviewers
Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
baza danych, serwis internetowy, bezprzewodowa sieć sensorów, POBICOS, MySQL, JavaScript, system prezentacji danych pomiarowych, zbieranie danych z sensorów
Keywords in English
database, website, wireless sensor network, POBICOS, MySQL, JavaScript, system presenting measuring results, collecting sensor data
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt oraz realizacja prototypu serwisu internetowego i infrastruktury zbierania danych z sensorów opartego o serwer uproszczonych węzłów systemu POBICOS. Sieć bezprzewodowych węzłów stworzona była na potrzeby inteligentnego budynku i sterowana jest przez warstwę pośrednią systemu POBICOS. Celem pracy była prezentacja w serwisie internetowym danych pomiarowych zebranych ze wspomnianej sieci węzłów. Na początku opisywany jest stan dziedziny związany z niniejszą pracą, z uwzględnieniem zastanej architektury systemu POBICOS. W kolejnych rozdziałach prezentowany jest projekt tego systemu z wyjaśnieniem poszczególnych elementów z jakich się składa. Projekt zrealizowano i opisano jego implementację. Na koniec wykonano testy sprawdzające funkcjonalność zrealizowanego rozwiązania. Testy wykazały, że realizacja systemu powiodła się.
Project (archive)
Platform for opportunistic behaviour in incompletely specyfied, heterogenous object communities. Project leader: Domaszewicz Jarosław, +48 22 234 52 38, start date 13-05-2008, end date 30-04-2011, IT/2008/7 PR/02, CompletedWEiTI7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)]
File
  • File: 1
    Mytych Aleksandra 252964.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9879

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a58b413335f4ba09e8f6c968f914d6e/
URN
urn:pw-repo:WUT4a58b413335f4ba09e8f6c968f914d6e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page