Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Augmented reality application to aid solving jigsaw puzzle

Katarzyna Daria Węgiełek, Kacper Sarnacki, Marcin Wardziński

Abstract

This document presents an application to solve puzzle. The appliaction allows to identify all the elements on the image. It finds 4 vertices of all puzzle elements and every point of their edges. It can determine types of the edges: convex, concave or straight. Then it compares all elements and sequentially returns best matched pairs to the user. The comparison is carried out both basing on shape of the puzzle elements and pattern they have. Furthermore, basing on information from the user about correctness of the solution, the application is also able to readjust itself to currently solved jigsaw by setting appropriate weigthts to the algorithms comparing shapes and patterns of puzzle elements. Learning algorithm bases on reinforcement learning algorithm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Daria Węgiełek (FMIS) Katarzyna Daria Węgiełek,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Kacper Sarnacki (FMIS) Kacper Sarnacki,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Marcin Wardziński (FMIS) Marcin Wardziński,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Projekt i implementacja aplikacji rozszerzonej rzeczywistości wspomagającej układanie puzzli
Supervisor
Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Porter-Sobieraj (FMIS/DACSCM) Joanna Porter-Sobieraj,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Joanna Porter-Sobieraj (FMIS/DACSCM) Joanna Porter-Sobieraj,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Joanna Porter-Sobieraj (FMIS/DACSCM) Joanna Porter-Sobieraj,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DACSCM) Paweł Kotowski,, Department of Applied Computer Science and Computation Methods (FMIS/DACSCM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
puzzle, wykrywanie obiektów na obrazie, dopasowywanie tekstur, dopasowywanie kształtów, uczenie się ze wzmocnieniem
Keywords in English
jigsaw puzzle, detecting objects on image, pattern matching, shape matching, reinforcement learning
Abstract in Polish
Niniejszy dokument prezentuje aplikację do rozwiązywania puzzli. Umożliwia ona identyfikację poszczególnych elementów na obrazie. Znajduje 4 wierzchołki każdego z puzzli oraz wszystkie punkty tworzące ich krawędzie. Potrafi wyznaczyć rodzaje tych krawędzi: wypukłe, wklęsłe albo proste. Następnie porównuje ze sobą elementy, po czym zwraca użytkownikowi kolejno najlepiej dopasowane pary. Porównanie następuje zarówno na podstawie kształtów puzzli, jak i na podstawie wzorów, jakie posiadają. Ponadto, na podstawie informacji od użytkownika o poprawności rozwiązania, aplikacja potrafi również dopasować się do rozwiązywanej aktualnie układanki, poprzez nadanie odpowiednich wag algorytmom porównującym puzzle po kształtach i kolorach. Używany algorytm uczący się bazuje na algorytmie uczącym się ze wzmocnieniem.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9136

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a1d7dbe343d44108f75d90637ad66ac/
URN
urn:pw-repo:WUT4a1d7dbe343d44108f75d90637ad66ac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page