Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Algebraic description of pin-joined tensegrity structure with self-equilibrated system of forces

Karolina Udowicka

Abstract

The main purpose of this study was presenting an algebraic description of 2D and 3D truss with self-equilibrated system of forces, that play the key role in tensegrity structure analysis. This thesis includes definition of tensegrity with special attention paid to their mathematic description. The characteristics of these constructions were formulated and showed how to analyse them. The main purpose of this thesis is to compare algebraic method with a number of formulation proposed in the literature, such as the finite element method and the Ohsaki-Zhang method at the level of pure equations, as well as selected examples. The full derivations of all methods are compared to compare their complexity. Qualitative, spectral and quantitative analysis was carried out using proprietary programs and on the basis of which conclusions were drawn as to the correctness of the presented wording. The final paragraph contains summary and conclusion about the features represented by the presented examples and the correctness of the mentioned phrases.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Udowicka (FCE) Karolina Udowicka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Opis algebraiczny kratownic typu tensegrity z uwzględnieniem samorównoważnych układów sił podłużnych
Supervisor
Wojciech Jerzy Gilewski (FCE/ICE) Wojciech Jerzy Gilewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
61+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5344
Reviewers
Wojciech Jerzy Gilewski (FCE/ICE) Wojciech Jerzy Gilewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Al Sabouni-Zawadzka (FCE/ICE) Anna Al Sabouni-Zawadzka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
kratownice, tensegrity, metoda algebraiczna, metoda elementów skończonych, metoda Ohsaki-Zhang, macierz sztywności geometrycznej
Keywords in English
truss, tensegrity, algebraic method, finite element method, Ohsaki-Zhang method, geometric stiffness matrix
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest przedstawienie opisu algebraicznego kratownic płaskich i przestrzennych z uwzględnieniem samorównoważnych układów sił podłużnych pełniących kluczową rolę przy analizie konstrukcji typu tensegrity. W pracy przywołano definicję tensegrity ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich opis matematyczny. Sformułowano cechy charakterystyczne tych konstrukcji i wskazano w jaki sposób pochodzić do ich poszukiwania i badania. Zasadniczą część pracy stanowi porównanie metody algebraicznej z innymi sformułowaniami występującymi w literaturze, takimi jak metoda elementów skończonych i metoda Ohsaki-Zhang na poziomie czystych równań, a także wybranych przykładów. Zestawiono pełne wyprowadzenia ze wszystkich metod w celu porównania ich stopnia skomplikowania. Dokonano analizy jakościowej, spektralnej i ilościowej przy użyciu autorskich programów i na ich podstawie wyciągnięto wnioski co do poprawności przedstawionych sformułowań. Ostatnią część pracy stanowi podsumowanie i wnioski odnośnie cech reprezentowanych przez przedstawione przykłady, oraz co do poprawności przywołanych sformułowań.
File
  • File: 1
    Praca_inż-Udowicka_Karolina-276659.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31163

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a06727aff734e1fafce3eac32e25301/
URN
urn:pw-repo:WUT4a06727aff734e1fafce3eac32e25301

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page