Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and the evaluation of the automotive releases of pollutants in the urban agglomeration

Ewelina Garbacz

Abstract

The subject of this thesis is a analysis of the automotive releases of pollutants in the urban agglomeration. In the special way the work is regarding emission of compounds harmful, included in the motor exhaust fumes. This contains the information about the properties of these components and their influence on the human body and the natural environment. The study contains information on the applicable emission standards, and information about the guidelines for the conduct emission control. The subject of one of the chapters of the work is the analysis of impurities in the Mazovian in 2013 and 2014 with particular emphasis on the Warsaw agglomeration. The thesis also raises problems of modeling emissions. It was simulated, with the task to demonstrate the relationship between the volume of traffic and emissions. For the input data were used measurements made on several measurement sections with different structure and organization of the traffic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Garbacz (FT) Ewelina Garbacz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza i ocena emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych w aglomeracji miejskiej
Supervisor
Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Sylwia Bęczkowska (FT/DCFTE) Sylwia Bęczkowska,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
emisja spalin, modelowanie emisji, zanieczyszczenia motoryzacyjne, drogowa emisja zanieczyszczeń
Keywords in English
emission, modeling emissions, automotive pollutants, road emissions
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest analiza emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych w aglomeracji miejskiej. W sposób szczególny praca skupia się nad oceną emisji związków szkodliwych, zawartych w spalinach samochodowych. Omówione zostały właściwości takich składników oraz ich wpływ na organizm ludzki i środowisko przyrodnicze. W pracy zawarte są informacje na temat obowiązujących norm emisji spalin oraz informacje o wytycznych dotyczących przeprowadzania kontroli emisji spalin. Przedmiotem jednego z rozdziałów pracy jest analiza zanieczyszczeń na terenie województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji warszawskiej w latach 2013-2014. Praca porusza także zagadnienia modelowania emisji spalin. Przeprowadzono symulację, mającą za zadanie wykazać zależność między wielkością natężenia ruchu a emisją zanieczyszczeń. Za dane wejściowe posłużyły pomiary wykonane na kilku odcinkach pomiarowych o różnej strukturze i organizacji ruchu.
File
  • File: 1
    Ewelina-Garbacz-250090-Praca-dyplomowa-inżynierska-1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10169

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4a0316e936fc4652a31e6bd9303f6662/
URN
urn:pw-repo:WUT4a0316e936fc4652a31e6bd9303f6662

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page