Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and implementation of an overbooking cost estimation tool

Krzysztof Józef Jaszczuk

Abstract

The goal of the thesis is the design and implementation of an overbooking cost estimation tool. Because the overbooking cost model is non-linear, it cannot be used directly in linear optimization models. Approximation of the model with a linear piece function is required. The programming environment and language used to implement assignment was Matlab with additional libraries and programming toolboxes. The SLM toolbox (Shape Language Modeling) was used to approximate the function, it has been appropriately adapted to the model and extended with additional features. One of the main functionalities that has been added is the graphical user interface, which options allow for parameterization of the approximated function. In addition, the tool allows visualization of the approximation result as well as approximation statistics. The use of the tool is simple and intuitive, so it can also be useful for practitioners in the hotel industry. The configured tool has been tested in terms of approximation accuracy and execution time depending on the algorithm used and the number of linear pieces. The tool can be used to approximate various functions: concave, convex, rising, decreasing, using pieces of the first or third degree.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Józef Jaszczuk (FEIT/AK) Krzysztof Józef Jaszczuk,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i implementacja narzędzia do esymacji kosztów overbookingu
Supervisor
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Śliwiński (FEIT/AK) Tomasz Śliwiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Overbooking, aproksymacja, estymacja, Matlab, funkcja kawałkami liniowa
Keywords in English
Overbooking, approximation, estimation, Matlab, spline, piecewise linear
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest projekt i implementacja narzędzia do estymacji kosztów overbookingu. Ze względu na to, że model funkcji kosztu overbookingu jest nieliniowy, nie można go wykorzystać bezpośrednio w modelach optymalizacji liniowej. Wymagana jest aproksymacja modelu funkcją kawałkami liniową. Środowiskiem i językiem programowania wykorzystanym w celu realizacji zadania był Matlab z dodatkowymi bibliotekami i zestawami narzędzi programistycznych. Do aproksymacji funkcji został wykorzystany toolbox SLM – Shape Language Modeling, który został odpowiednio dostosowany do modelu i rozszerzony o dodatkowe możliwości. Jedną z głównych funkcjonalności, która została dodana jest graficzny interfejs użytkownika, którego opcje pozwalają na parametryzowanie aproksymowanej funkcji. Ponadto narzędzie pozwala na wizualizację wyniku aproksymacji, jak również statystyk aproksymacji. Stosowanie narzędzia jest proste i intuicyjne, zatem może być też przydatne dla praktyków z branży hotelarskiej. Skonfigurowane narzędzie zostało przetestowane pod względem dokładności aproksymacji oraz czasu wykonania w zależności od stosowanego algorytmu i liczby kawałków liniowych. Narzędzie może zostać użyte do aproksymacji różnych funkcji: wklęsłych, wypukłych, rosnących, malejących, za pomocą kawałków stopnia pierwszego lub trzeciego.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Krzysztof_Jaszczuk_Overbooking.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35829

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49d7785d750e4f65ae696ce4038ed6b6/
URN
urn:pw-repo:WUT49d7785d750e4f65ae696ce4038ed6b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page