Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Security and automation within buildings based on video coders mechanisms

Norbert Kapiński

Abstract

This paper makes use of and exploits methods commonly used in video coders in support of security and automation within buildings. Compression, filtering, segmentation, labelling and other image processing techniques were implemented in order to extract movements and track objects in monitored area. The object characteristics (such as size, shape and others) were processed by artificial neural network with the aim of recognizing the object (e.g. distinguish intruder from pet). Several issues concerning practical implementation and capabilities of chosen methods as well as influence of undesirable factors (such as speed of moying items or streaming source interferences) were taken into consideration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Norbert Kapiński (FEIT/PE) Norbert Kapiński,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie koderów video w systemach bezpieczeństwa i sterowania inteligentnym budynkiem
Supervisor
Krzysztof Gołofit (FEIT/PE) Krzysztof Gołofit,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002184
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W pracy zostały przeanalizowane możliwości adaptacji mechanizmów wykorzystywanych w metodach kompresji sygnałów wideo do zastosowań z obszaru bezpieczeństwa, monitoringu i sterowania inteligentnym budynkiem. Wybrane elementy obróbki obrazów i sekwencji obrazów - takie jak algorytmy kompresji obrazów, filtry, algorytmy segmentacji i etykietowania - posłużyły do odnalezienia i analizy ruchomych obiektów w monitorowanym pomieszczeniu. Cechy tych obiektów (takie jak rozmiar, współczynniki kształtu i inne) stanowią podstawę do analiz w oparciu o sieci neuronowe, czego wynikiem jest decyzja czy obiekt jest domownikiem (pozostawione w domu zwierzę) czy intruzem (postać ludzka). W ramach oceny możliwości zastosowania opracowanego systemu przedyskutowany został wpływ (na skuteczność podejmowania decyzji) takich elementów jak zakłócenia przetwornika kamery czy szybkość poruszających się obiektów.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49b58da18d7f48298c308c58fdcec22c/
URN
urn:pw-repo:WUT49b58da18d7f48298c308c58fdcec22c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page