Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the underfloor heating system

Marcin Tomasz Furman

Abstract

This Engineering Thesis is in the form of design which includes the project of the upper heat source as underfloor heating and convection heating. The designer’s concept was using the heat pump as a lower heat source, but details are left for investor’s decision. The thesis explains the essence of underfloor heating, the expression of thermal comfort and guidelines for installing and launching the underfloor heating. With the technical description of the building, the designer enclosed its visualizations in Audytor OZC and the visualizations made by the main architect. The designer calculated the heat load with coefficients U of the thermal transmittance for each wall, for the partitions between the storeys and for the roof by the usage of the Audytor OZC program. The Audytor CO program was used for designing pipe network with exact location of the convection and underfloor heaters which were aimed to provide their full energy. The designer used the Audytor CO to made the preliminary flow rate (total regulation and hydraulic calibration is physically made after finishing installation). The expansion vessel, the safety valve and some necessary fittings were precisely selected. While analyzing the engineering thesis, the reader can identify that the designer confronts with the variety of problems. It is not always possible to make the project with investor’s guidelines. In this case, underfloor heating is unable to provide a hundred percent heating throughout the building. It was necessary to install convection heaters in some rooms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Tomasz Furman (FEE) Marcin Tomasz Furman,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
38
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Ogrzewanie podłogowe, Audytor OZC, Audytor CO, straty ciepła, obciążenie cieplne, ogrzewanie konwekcyjne
Keywords in English
Underfloor heating, convection heating, Audytor OZC, Audytor CO, heat load
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska jest projektem obejmującym projekt górnego źródła ciepła w postaci ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania konwekcyjnego. W zamyśle projektanta było to, aby dolnym źródłem ciepła była pompa ciepła jednak szczegóły są pozostawione inwestorowi. Praca wyjaśnia istotę ogrzewania podłogowego, pojęcie komfortu cieplnego, a także wskazówki dotyczące montażu i uruchomienia ogrzewania podłogowego. Wraz z opisem technicznym budynku, dołączone są jego wizualizacje w programie Audytor OZC, a także wizualizacje architekta. W programie Audytor OZC, zostało policzone obciążenie cieplne, wraz ze współczynnikami przenikania ciepła U dla każdej ze ścian, przegród między kondygnacjami i dachu. W programie Audytor CO, zaprojektowano sieć przewodów wraz z dokładnym rozmieszczeniem grzejników konwekcyjnych i podłogowych, które starano się umieścić tak optymalnie, aby ich moc była w pełni wykorzystana. Za pomocą programu Audytor CO dokonano wstępnej regulacji przepływu (pełna regulacja i równoważenie hydrauliczne odbywa się fizycznie, po wykonaniu całości instalacji). Dobrano naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a także część niezbędnej armatury. Analizując pracę można dostrzec problemy jakie napotyka projektant, mianowicie nie zawsze jest możliwe, aby wykonać projekt zgodnie z wytycznymi inwestora – w tym przypadku ogrzewanie podłogowe nie może zapewnić 100% ogrzewania całego budynku i niezbędne było zainstalowanie grzejników konwekcyjnych w niektórych pomieszczeniach.
File
  • File: 1
    Marcin Furman - Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7128

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49a9088955584d3fbd033245663c395a/
URN
urn:pw-repo:WUT49a9088955584d3fbd033245663c395a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page