Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Requirements Gathering Tool

Piotr Wieleba

Abstract

The objective of this document is to show annual problems connected with requirements management and to build an application which helps to solve them. The content of this work is an answer to serious challenge in gathering requirements. At the beginning I show what is a requirement, what is the sense of its existence. I also explain a role does the gathering requirements process play in a project. In the document I describe what does should look like the gathering process and what are the rules of creating requirements. The largest part of this work shows the whole process of writing requirements gathering tool. I show functionality and project of this application. Created system is an integral part of this document.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Wieleba (FEIT/ICS) Piotr Wieleba,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zaawansowane narzędzie do zbierania wymagań
Supervisor
Piotr Salata (FEIT/ICS) Piotr Salata,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001032
Keywords in Polish
wymaganie, zbieranie wymagań, zarządzanie wymaganiami, wersjonowanie, produkt
Keywords in English
requirement, gathering requirements, managing requirements, versioning, product
Abstract in Polish
Celem pracy było przedstawienie aktualnych problemów z jakimi zmaga się dziedzina zwana zarzqdzanie wymaganiami oraz opracowanie projektu i implementacja systemu, jako narzędzia do wspomagania rozwiązania w problemów dotyczących tej dziedziny. Zawartość pracy stanowi próbę odpowiedzi na najpoważniejsze wyzwania związane z pozyskiwaniem wymagań. Na początku przedstawiłem istotę wymagań, czyli tym czym właściwie są i jaki ich sens. Następnie, określiłem rolę jaką odgrywa proces zbierania wymagań w całym projekcie, koncentrując się na tym jak on powinien dokładnie przebiegać oraz jakimi zasadami należy się kierować przy tworzeniu wymagań. Znaczną część pracy poświęciłem zaprezentowaniu procesu wytwarzania narzędzia do ich zbierania. Starałem się w miarę dokładnie opisać funkcjonalność systemu oraz proces jego budowy. Opracowana aplikacja jest integralną częścią pracy.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4969a41fc45d4419a7f73f630fd5e963/
URN
urn:pw-repo:WUT4969a41fc45d4419a7f73f630fd5e963

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page