Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of biomedical images analysis algorithm

Marta Barbara Barańska

Abstract

This study presents automatical image classification of breast tisses images. These images represents healthy tissue or one of three stadiums of breast cancer. This program hes been written in Python language using Spyder ang Pycharm Integrated Development Environment. Pycharm enviroment has been used remotely to work with code using seperate, outside server. During the study algorithms have been examined in case of optimalization. In the next few steps it was analyzed and the quality of classification was evaluated. In the end the algorithm was texted on the special images base.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Barbara Barańska (FEIT/IRMT) Marta Barbara Barańska,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie algorytmu analizy obrazów biomedycznych
Supervisor
Grzegorz Krzysztof Nieradka (FEIT/PE) Grzegorz Krzysztof Nieradka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Waldemar Smolik (FEIT/IRMT) Waldemar Smolik,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Krzysztof Nieradka (FEIT/PE) Grzegorz Krzysztof Nieradka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
rak piersi, obrazy biomedyczne, automatyczna klasyfikacja, Python.
Keywords in English
breast cancer, bimedical images, automatic classification, Python.
Abstract in Polish
Praca polega na opracowaniu, implementacji i wykonania testów algorytmu automatycznego klasyfikowania obrazów przedstawiających tkanki piersi poddanych badaniu histopatologicznemu. Zdjęcia te przedstawiają cztery różne stany raka piersi od zdrowej po zaawansowana formę raka. Program ten został napisany w języku Python w środowiskach Spyder i Pycharm. Pycharm został wykorzystany do zdalnej pracy nad kodem przy wykorzystaniu zewnętrznego serwera. W kolejnych etapach algorytm został przebadany pod katem optymalizacji. Następnie został poddany analizie i ocenie jakości klasyfikacji. W końcowej fazie został przetestowany na specjalnej testowej bazie zdjęć.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36035

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT494ef91852444d1cacf6b826fd9a870e/
URN
urn:pw-repo:WUT494ef91852444d1cacf6b826fd9a870e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page