Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Chapel in a natural landscape on the Brusznia hill in Kielce

Gabriela Ewelina Znojek

Abstract

The inspiration for designing the Chapel on the hill was a symbolic place - Brusznia Hill in Kielce. This place - although it is one of the points on the crown of the red tourist trail - seems to be omitted at the magnificent castle on a steep hill in Chęciny or the monastery hill "Karczówka" from which you can see the whole panorama of Kielce, and the monastery itself delights with its sophisticated simplicity. The aim was to stop and reflect on the history of the uprising and our country. The chapel designed on the hill in Kielce is a place of concentration but also a place of prayer. The idea was to refer to the leaning trees over the clearing and closing the "forest peace" in the building, but with a more sublime character. The chapel was designed in such a way as to be able to use local building materials. The building is oriented, which means that at the morning mass at sunrise the light symbolizing God will seep into the interior from the side of the altar and slip through the filigree structure. The construction of the Chapel creates the body of the building, gives it its character, and the additions between the structural elements complete the structure, separating it visually from the rest of the clearing. The chapel is subordinate to the parish on Białogon and can be used for field Eucharist or minor church ceremonies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Gabriela Ewelina Znojek (FA) Gabriela Ewelina Znojek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Kaplica w krajobrazie na wzgórzu Brusznia w Kielcach
Supervisor
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1795/L
Reviewers
Jan Mazur (FA/DAUD) Jan Mazur,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
drewno, konstrukcja, miejsce skupienia, miejsce modlitwy, polana, las
Keywords in English
wood, construction, place of reflection, praying place, clearing, forest
Abstract in Polish
Inspiracją do zaprojektowania Kaplicy na wzgórzu było symboliczne miejsce- wzgórze Brusznia w Kielcach. Miejsce to- choć jest jednym z punktów na koronie czerwonego szlaku turystycznego- zdaje się być pomijane przy wspaniałym zamku na stromym wzniesieniu w Chęcinach czy wzgórzu klasztornym “Karczówka” z którego widać całą panoramę Kielc, a sam klasztor zachwyca wysmakowaną prostotą. Celem projektu było zatrzymanie i refleksja nad historią powstania a przy tym naszego kraju. Kaplica zaprojektowana na wzgórzu w Kielcach ma charakter miejsca skupienia ale też miejsca do modlitwy. Ideą było nawiązanie do nachylających się drzew nad polaną i zamknięcie “spokoju lasu” w budynku, ale o charakterze bardziej podniosłym. Kaplica zaprojektowana została tak, aby móc wykorzystać lokalne materiały budowlane. Budynek jest orientowany, co oznacza że poprzez prześwity, na porannej mszy o wschodzie słońca światło symbolizujące Boga będzie przesączać się do wnętrza od strony ołtarza i prześlizgiwać się po filigranowej strukturze. Konstrukcja Kaplicy tworzy bryłę budynku, nadaje jej charakteru, a uzupełnienia między elementami konstrukcyjnymi dopełniają strukturę oddzielając ją widokowo od reszty polany. Kaplica podlega pod parafię na Białogonie i może służyć do Eucharystii polowych lub pomniejszych uroczystości kościelnych.
File
  • File: 1
    275826_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33144

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT49291bcfd1fd4055924ff8d329a46100/
URN
urn:pw-repo:WUT49291bcfd1fd4055924ff8d329a46100

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page