Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Risk management web application for Polish Power Exchange

Paweł Mieczysław Zych

Abstract

The thesis presents the project and implementation of the web application supporting a user of the Polish Power Exchange in the decision. The application focuses on using financial instru- ments to secure energy bought on the Day-Ahead Market. The application enables convenient energy market data exploration. The assumed user is an energy trading company. The thesis includes the presentation of technologies and programming tools used during the application development process. It also provides information about conducted tests, both unit, and per- formance. Additionally, the thesis gives some insights into the specification of the Financial Instruments Market launched in 2015 at PPE.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Mieczysław Zych (FEIT/AK) Paweł Mieczysław Zych,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie ryzykiem na Towarowej Giełdzie Energii
Supervisor
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Śliwiński (FEIT/AK) Tomasz Śliwiński,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
kontrakty futures, instrumenty pochodne, hedging, giełda energii elektrycznej, Google Cloud Platform
Keywords in English
futures, derivatives, hedging, energy market, Google Cloud Platform
Abstract in Polish
Praca prezentuje projekt i implementację aplikacji internetowej, której zadaniem jest wspoma- ganie użytkownika w decyzji na Towarowej Giełdzie Energii. Aplikacja skupia się na wykorzy- staniu instrumentów finansowych (kontraktów futures) w celu zabezpieczenia portfela energii zakupionej na rynku towarowym (Rynku Dnia Następnego). Aplikacja oferuje również wygo- dą eksplorację danych z TGE. Docelowym użytkownikiem jest spółka zajmująca się obrotem energią elektryczną. Praca uwzględnia opis technologii i narzędzi programistycznych użytych do implementacji aplikacji. Zawiera również informacje o testach jednostkowych oraz wydaj- nościowych komponentów platformy Google Cloud. Dodatkowo praca przedstawia informacje dotyczące zasad obrotu kontraktami futures na Rynku Instrumentów Finansowych, niezbędne do właściwego zrozumienia problemu.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_pz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34863

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4910962239c54df6af3ade5f94de8663/
URN
urn:pw-repo:WUT4910962239c54df6af3ade5f94de8663

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page