Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Compatibility of inorganic fillers and polymer dispersions with a positive surface charge

Kamil Adam Janke

Abstract

The aim of the study was to investigate under what conditions suspensions of titanium dioxide and calcium carbonate have the highest positive surface charge and whether they form stable mixtures with polymer dispersions, which contain copolymers of styrene and methyl methacrylate with ethyl acrylate. Three types of titanium dioxide and calcium carbonate suspensions were prepared - a filler suspension without the addition of a stabilizer, with the addition of polyethyleneimine and with the addition of poly (2-methacryloxyethyl- trimethylammonium iodide). Using the technique of dynamic light scattering and electrophoretic light scattering, the effect of the amount of added stabilizer and pH on the particle size and electrokinetic potential of the filler was investigated. Optimal conditions have been determined for the creation of mixtures of polymer dispersions and suspensions of titanium oxide and calcium carbonate. After the mixtures were prepared, measurements of particle size and zeta potential were made. After two days, the measurements were repeated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Adam Janke (FC) Kamil Adam Janke,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Kompatybilność nieorganicznych wypełniaczy i dyspersji polimerowych o dodatnim ładunku powierzchniowym
Supervisor
Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
farby antybakteryjne, dodatni ładunek powierzchniowy, potencjał elektrokinetyczny, tlenek tytanu, węglan wapnia
Keywords in English
antibacterial paints, positive surface charge, electrokinetic potential, titanium dioxide, calcium carbonate
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie, w jakich warunkach zawiesiny tlenku tytanu i węglanu wapnia posiadają najwyższy dodatni ładunek powierzchniowy oraz czy tworzą stabilne mieszaniny z dyspersjami polimerowymi, które zawierają kopolimery styrenu i metakrylanu metylu z akrylanem etylu. Przygotowano trzy rodzaje zawiesin tlenku tytanu i węglanu wapnia - zawiesinę wypełniacza bez dodatku stabilizatora, z dodatkiem polietylenoiminy i z dodatkiem poli(jodku 2-metakryloksyetylotrimetyloamoniowego). Wykorzystując technikę dynamiczne- go rozpraszania światła i elektroforetycznego rozpraszania światła zbadano wpływ ilości dodanego stabilizatora oraz pH na wielkość cząstek i potencjał elektrokinetyczny wypełniacza. Zostały określone optymalne warunki do utworzenia mieszanin dyspersji polimerowych i zawiesin tlenku tytanu i węglanu wapnia. Po przygotowaniu mieszanin wykonano pomiary wielkości cząstek oraz potencjału zeta. Po upływie dwóch dni pomiary zostały powtórzone.
File
  • File: 1
    Praca_inż-Janke_Kamil-278397.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29824

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4909ff87d4be4f93b83dca4a0d52e0e9/
URN
urn:pw-repo:WUT4909ff87d4be4f93b83dca4a0d52e0e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page