Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJECT OF THE SILO CONSTRUCTION ABOUT THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE TO THE SUGAR

Grzegorz Krzosek

Abstract

Designing the reinforced concrete container of the sugar is a subject of this work. Before they set about for dimensioning of the structure, a presented characterization of containers of loose materials, in which reasons of building silos, their kinds as well as factors which influence his work were determined as well as structural members stayed. Hereinafter were analysed burdens having an influence on structures of the container, that is above all driving loose material as well as and wind. After collecting charges inner strengths were calculated and then they set about to dimensioning of structural members that is walls of the chamber of the container and the foundation plate. Calculations were conducted for the ultimate limit state (ULS) and the serviceability limit state (SLS). They were a base of design calculations Eurokods (norms PN-EN). Dimension elements were described in design pictures.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Krzosek (FCE) Grzegorz Krzosek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji silosa o konstrukcji żelbetowej na cukier
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4431
Reviewers
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
silos, żelbet, cukier, parcie, płyta fundamentowa, Eurokod
Keywords in English
silo, reinforced concrete, sugar, pressure, foundation plate, Eurokod
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie zbiornika żelbetowego na cukier. Zanim przystąpiono do wymiarowania konstrukcji, została przedstawiona charakterystyka zbiorników na materiały sypkie, w której określone zostały powody budowania silosów, ich rodzaje a także czynniki, które wpływają na jego pracę oraz elementy konstrukcyjne. W dalszej części przeanalizowane zostały obciążenia oddziałujące na konstrukcje zbiornika, czyli przede wszystkim parcie materiału sypkiego jak też i wiatr. Po zebraniu obciążeń obliczono siły wewnętrzne a następnie przystąpiono do wymiarowania elementów konstrukcyjnych to jest ścian komory zbiornika oraz płyty fundamentowej. Obliczenia zostały przeprowadzone dla stanów granicznych nośności (SGN) a także stanów granicznych użytkowalności (SGU). Podstawą obliczeń projektowych były Eurokody (normy PN-EN). Zwymiarowane elementy przedstawiono na rysunkach projektowych.
File
  • File: 1
    praca inż-krzosek-grzegorz-251879.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12569

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48f1c8a82c514fcf92ae8824c2780f77/
URN
urn:pw-repo:WUT48f1c8a82c514fcf92ae8824c2780f77

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page