Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of selected elements of the food industry logistics system

Emilia Anna Bogucka

Abstract

Summary This engineering thesis presents the actual company’s organization which undertakes the comprehensive logistics service of clients who produce drinks and snacks. Furthermore, this paper presents three technological variants of warehouses. The first chapter presents the characteristics of the food industry, in particular, drinks and snacks, as well as the description of technological and organizational systems of the company. The aim of the second chapter is to define the logistics tasks of the company and describe the warehouse processes. This chapter presents date and assumptions of the project, definition of the freight streaming, as well as information concerning the repository technology and internal transport. The card of freight flows in a warehouse has been included in this thesis as well. In the third chapter, the author of the present thesis has analysed the existing storage system and has made the dimensioning of the materials’ movement. What is more, this chapter includes the calculations of warehouse supply, relevant daily freights flows, the length of the transport cycles and the daily workloads of the processes. Based on this information, the crucial number of employees and devices for executing the logistics processes have been calculated. The costs of warehouse storage and annual operating costs have been calculated in this thesis as well. The fourth chapter presents three variants of projects which aim is to improve the storage system after increasing the freight flows in a warehouse. These variants have been dimensioned in this chapter. Furthermore, the author of this paper mentions the daily freight flows, as well as the length of cycles in the project variants and daily workload of these processes. Based on this date, the number of employees and means of transport, which are crucial for executing the process of storage in particular projects, have been calculated. Finally, the warehouse storage and annual operating costs have been calculated. The fifth chapter presents the criteria of assessment of the projects’ variants, which have been calculated. Based on these criteria, the assessment of variants has been carried out. Finally, the best variant of project has been chosen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Anna Bogucka (FT) Emilia Anna Bogucka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza wybranych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa branży spożywczej
Supervisor
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Analiza, magazyn, wymiarowanie procesu magazynowego, przepływ materiałów.
Keywords in English
Analysis, the dimensioning of the process of storage, the freight flows
Abstract in Polish
Streszczenie Niniejsza praca dyplomowa prezentuje aktualną organizację przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksową obsługą logistyczną klienta zajmującego się produkcją napojów oraz przekąsek. Przedstawia także trzy warianty technologiczne magazynu, przy zwiększonym przepływie. Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę branży spożywczej, a w szczególności napoje oraz przekąski. W rozdziale tym zawarto również opis technologiczny – organizacyjny przedsiębiorstwa. Drugi rozdział określa zadanie logistyczne przedsiębiorstwa i opisuje proces magazynowy. Przedstawia dane i założenia dotyczące projektu, zdefiniowano przepływ strumieni ładunków, określono technologię składowania oraz środki transportu wewnętrznego. Dołączono również kartę przepływu ładunków w magazynie. W trzecim rozdziale wykonana została analiza istniejącego systemu magazynowego. Wykonano wymiarowanie procesu przepływu materiałów. Obliczono zapas magazynowy, miarodajne dobowe przepływy ładunków, czasy cykli transportowych oraz dobowe pracochłonności procesów. W oparciu na tym obliczono niezbędną liczbę pracowników oraz urządzeń koniecznych do realizacji procesów logistycznych. Obliczono również nakłady magazynowe oraz roczne koszty eksploatacyjne. Czwarty rozdział przedstawia trzy warianty projektowe magazynu po zwiększeniu przepływu ładunków na wejściu i wyjściu. Warianty te zostały zwymiarowane, przedstawiono dobowe przepływy materiałów, czasy cykli poszczególnych czynności w danych wariantach projektowych oraz dobowe pracochłonności procesów. Następnie na ich podstawie obliczono liczbę pracowników oraz liczbę potrzebnych do realizacji procesów magazynowych środków transportowych poszczególnych wariantów. Na koniec obliczono nakłady magazynowe oraz roczne koszty eksploatacyjne. W piątym rozdziale określono kryteria oceny wariantów projektowych, które zostały obliczone. Na podstawie kryteriów została przeprowadzona ocena wariantów oraz wybrano najlepszy wariant.
File
  • File: 1
    inż. Emilia Bogucka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12665

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48ef048c776e42ea92b1afee33197f3f/
URN
urn:pw-repo:WUT48ef048c776e42ea92b1afee33197f3f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page