Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Strength analysis of individual fibers from PLA polymer produced by FDM method

Eryk Patryk Baczyński

Abstract

Incremental techniques are used more and more in a growing area of industry. They allow in a fairly short time production of complex objects without the time-consuming need for subsequent finishing. To eliminate structural errors it is necessary to know the strength properties of the used material. The aim of the work is the strength analysis of the shear connections of individual fibers produced by FDM (Fused Deposition Modeling). The first part discusses the incremental techniques and the used materials. The following sections describe the construction of the 3D printer, the process of sample preparation. Subsequently it has been characterized the experimental setup and testing machine, the process of manufacturing of special mounting clips for the specimen and summarizes the results of tear samples. In the next part of the work the MES method was introduced, individual calculation parameters were defined and numerical simulations of earlier strength tests were conducted. At the end the experimental and computational results were compared and conclusions were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Eryk Patryk Baczyński (FACME) Eryk Patryk Baczyński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wytrzymałościowa pojedynczych włókien z polimeru PLA wytwarzanych metodą FDM
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jerzy Osiński (FACME/IMDF) Jerzy Osiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
50
Internal identifier
SIMR; D-1486
Reviewers
Sebastian Korczak (FACME/IMDF) Sebastian Korczak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Druk 3D, 2.Analiza wytrzymałościowa włókna, 3.Badania eksperymentalne, 4.Modelowanie Metodą Elementów Skończonych
Keywords in English
1.3D print, 2.Strength analysis of fibers, 3.Experimental research, 4.Modeling of Finite Element Method
Abstract in Polish
Techniki przyrostowe znajdują zastosowanie w coraz większym obszarze przemysłu. Umożliwiaja w dość szybkim czasie wytworzenie skomplikowanych obiektów, bez potrzeby późniejszej pracochłonnej obróbki wykańczającej. Aby wyeliminować błędy konstrukcyjne niezbędna jest znajomość własciwości wytrzymałościowych stosowanego materialu. Celem pracy jest analiza wytrzymałościowa na ścinanie połączeń pojedynczych włókien wytwarzanych metodą FDM (Fused Deposition Modelling). W pierwszej części omówione zostały techniki przyrostowe oraz wykorzystywane materiały. W dalszych rozdziałach opisano budowę drukarki 3D, proces wytworzenia próbki. Następnie scharakteryzowano stanowisko badawcze i maszynę wytrzymałościową, proces wykonania specjalnych uchwytów mocujących próbkę oraz przedstawiano zestawienie wyników zrywania próbek. W kolejnej części pracy przybliżono metodę MES, zdefiniowano poszczególne parametry obliczeniowe oraz przeprowadzono symulacje numeryczną przeprowadzonych wcześniej badan wytrzymałościowych. Na zakończenie porównano wyniki badań doświadczalnych i obliczeniowych i sformułowano wnioski.
File
  • File: 1
    Eryk Baczyński 244194.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13544

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48dcc16ae9554a24a6b2652ed8254b00/
URN
urn:pw-repo:WUT48dcc16ae9554a24a6b2652ed8254b00

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page