Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of didactic stand to acquire hydraulic accumulator characteristic

Wojciech Wasiulewski

Abstract

Thesis presents description of a test stand for a hydraulic accumulator. The purpose of this paper is to design and create measuring system and application for hydraulic accumulator analysis on a servomechanism didactic stand, as well as verification of both application and measuring system. At the beginning, there are basic information about hydraulic accumulators, transducers, control valves and controllers. Also the description about the test stand, how it works and its diagram are enclosed. Furthermore the means of connecting and selection of the sensors for the stand, as well as described application for data acquisition. The program allows to record data such as pressure and position, presenting accumulator behavior graph and display pressure in time function from a specific sensors. At the end, a verification test is applied, to confirm proper functioning of the measuring system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Wasiulewski (FACME) Wojciech Wasiulewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Modernizacja stanowiska dydaktycznego umożliwiająca pomiary charakterystyki akumulatora hydraulicznego
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
80
Internal identifier
SIMR; D-1447
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Akumulatory hydrauliczne, 2. Układ pomiarowy, 3. LabVIEW
Keywords in English
1. Hydraulic accumulators, 2. Measuring system, 3. LabVIEW
Abstract in Polish
Praca przedstawia opis układu pomiarowego do badania akumulatora hydraulicznego. Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego oraz aplikacji do badania akumulatora hydraulicznego na stanowisku serwomechanizmu hydraulicznego, a także ich weryfikacja. Na początku zamieszczone są informacje teoretyczne o akumulatorach hydraulicznych, przetwornikach, rozdzielaczach i sterowniku. Przedstawione jest stanowisko laboratoryjne, a także zasada jego działania wraz ze schematem. Opisany jest system podłączenia i dobrania czujników do stanowiska, a także opis aplikacji, która pozwala na wyświetlenie wartości z pomiarów wielkości fizycznych takich jak ciśnienie i położenie. Aplikacja pozwala na przedstawienie wykresów charakterystyki akumulatora, a także ciśnienia w funkcji czasu dla poszczególnych czujników. Na końcu został przeprowadzony test weryfikacyjny, aby potwierdzić prawidłowość działania układu pomiarowego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Wojciech Wasiulewski-251428.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12001

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48da06ac32eb41dfb1b425bc623a4397/
URN
urn:pw-repo:WUT48da06ac32eb41dfb1b425bc623a4397

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page