Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geometric data processing for the model of behavior of Solina water dam based on the results of laser scanning

Iga Renczyńska, Patrycja Rola

Abstract

The purpose of this thesis was to process geometric data obtained from terrestrial laser scanning. Two scanners Riegl VZ-400 and Z+F Imager 5010 were used for the laser scanning of the six sections of Solina dam. A geometrical model of the object and cross-sections, using both mathematical and graphical method,were made based on the results of the measurements. The results were also used to prepare the data for the model of behavior of engineering object. The model can be used for inventory of the dam. The programms that were used to study the scanning results were MicroStation, ASCAN, Cloud Compare. The theoretical part contains informations about water dams, methods of its inventory measurements, laser scanning technology and numerical modeling for hydrotechnical objects. In the practical part data processing is shown. This part also includes execution of the cross-sections, which were made using two methods, comparison of the work results and preperation of the data for the model of behavior.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iga Renczyńska (FGC) Iga Renczyńska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Patrycja Rola (FGC) Patrycja Rola,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie danych geometrycznych dla modelu zachowania zapory wodnej Solina na podstawie wyników skanowania laserowego
Supervisor
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
naziemny skaning laserowy, przekroje poprzeczne, zapora wodna
Keywords in English
terrestrial laser scanning, cross-sections, warter dam
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie danych geometrycznych uzyskanych na podstawie wyników skanowania laserowego. Skaning laserowy został wykonany dwoma skanerami Riegl VZ-400 i Z+F Imager 5010 dla sześciu sekcji zapory Solina. Na podstawie wyników pomiaru wykonano model geo-metryczny badanego obiektu, stworzono przekroje poprzeczne metodą graficzną i matematyczną oraz przygotowano dane do modelu zachowania obiektu inżynierskiego, które mogą być wykorzystane przy inwentaryzacji zapory. Przy opracowaniu wykorzystane zostały programy: MicroStation, ASCAN, CloudCompare. Część teoretyczna zawiera informacje na temat zapór wodnych, metod ich inwentaryzacji, technologii skanowania laserowego oraz modelowania numerycznego obiektów hydrotechnicznych. W części praktycznej przedstawiono opracowanie wyników pomiaru. Opracowanie zawiera również wykonanie przekrojów poprzecznych dwoma metodami, porównanie wyników pracy i przygotowanie danych do modelu zachowania.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa-inżynierska-Renczynska-Rola.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4786

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT48d45bdbe7634086a6eded969e1dc435/
URN
urn:pw-repo:WUT48d45bdbe7634086a6eded969e1dc435

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page