Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badania tunelowe modelu samolotu o dużej manewrowości

Wiktor Jacek Świątkowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wiktor Jacek Świątkowski (FPAE) Wiktor Jacek Świątkowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Krzysztof Kubryński (FPAE/IAAM) Krzysztof Kubryński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
51
Internal identifier
MEL; PD-3567
Reviewers
Zbigniew Nosal (FPAE/IAAM) Zbigniew Nosal,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Kubryński (FPAE/IAAM) Krzysztof Kubryński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
badania tunelowe, aerodynamika nieliniowa, aerodynamika wysokich kątów natarcia
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było opracowanie charakterystyk aerodynamicznych modelu samolotu o dużej manewrowości. Badania tunelowe zostały przeprowadzone przy użyciu tunelu małych prędkości na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Układ zamocowania modelu pozwalał na dokonanie pomiarów w zakresie kątów natarcia od 0° do 57°, a kątów ślizgu – od -20° do 20°. Praca została podzielona na siedem rozdziałów, z których najważniejsze to Wprowadzenie do aerodynamiki nieliniowej, Technika pomiarowa oraz Badania. W pierwszym z nich przedstawiono prawa i zależności występujące w obszarze aerodynamiki wysokich kątów natarcia. Omówiono kryteria oceny stateczności podłużnej, poprzecznej i kierunkowej samolotu oraz wyjaśniono konieczność wprowadzenia dwóch nowych parametrów: C_(〖nβ〗_dyn ) i LCDP. Następnym elementem tej części pracy było przedstawienie wykresu Bihrle-Weismana, czyli głównego kryterium oceny zachowania dynamicznego samolotu w zakresie wysokich kątów natarcia. Kolejny rozdział dotyczy techniki pomiarowej. Zaprezentowano w nim stanowisko pomiarowe, sposób zamocowania modelu oraz metodę pomiaru przy pomocy wagi wewnętrznej. Przypomniano również sposób przeliczenia otrzymanych wielkości z układu współrzędnych wagi do układu prędkościowego, a następnie wyznaczenia współczynników odpowiednich sił i momentów aerodynamicznych. W kolejnej części tego rozdziału wyjaśniono konieczność zastosowania odpowiednich poprawek tunelowych w celu otrzymania wiarygodnych wyników. Ich opis i analiza przedstawiona jest w rozdziale poświęconym samym badaniom. W tym miejscu pracy ukazano, dla jakich kontretnie konfiguracji wykonano pomiary. Ocena własności aerodynamicznych samolotu obejmuje stateczność podłużną, poprzeczną i kierunkową, skuteczność sterowania przy pomocy lotek, sterolotek i steru kierunku oraz przede wszystkim zachowanie dynamiczne samolotu, którego głównym kryterium jest zintegrowany wykres Bihrle-Weismana. Wnioski dotyczące dokonanych pomiarów zawarte są na końcu pracy.
File
  • File: 1
    Wiktor Świątkowski praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9317

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT487784a9109f44ac8c4ea4b763f60605/
URN
urn:pw-repo:WUT487784a9109f44ac8c4ea4b763f60605

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page